– Rapporten viser først og fremst at hele prosessen har handlet om OBOS sitt beste, og at medlemmenes interesser har stått sentralt fra første kontakt, sier styreleder i OBOS, Roar Engeland. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Rapporten viser først og fremst at hele prosessen har handlet om OBOS sitt beste, og at medlemmenes interesser har stått sentralt fra første kontakt, sier styreleder i OBOS, Roar Engeland. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

KPMG-rapport frikjenner OBOS

På oppdrag fra styret i OBOS har KPMG og KPMG Law advokatfirma gjennomført en granskning av alle forhold rundt salget av 182 boliger på Ulven i Oslo.

– Rapporten viser først og fremst at hele prosessen har handlet om OBOS sitt beste, og at medlemmenes interesser har stått sentralt fra første kontakt. Granskerne avviser alle beskyldninger om inhabilitet, interessekonflikt, kameraderi eller korrupsjon. Og de dokumenterer at prisnivået er satt riktig og fornuftig. Så skal vi naturligvis ikke rote med registrering av styreskifter i Brønnøysund, som vi har fulgt opp, rettet og skjerpet rutinene rundt, sier styreleder i OBOS, Roar Engeland, i en pressemelding.

Dette er konklusjonene i granskningsrapporten som nå blir offentliggjort i rapporten: * Salgsprisen er markedspris og ble profesjonelt satt.
* Transaksjonen var tilstrekkelig forankret i OBOS' kompetente organer. * Konsernsjefen hadde ingen interessekonflikt.
* Konserndirektør behandlet ikke saken etter at familiemedlemmer investerte. * Ulven Bolig AS gjorde feil da styreendringer ikke ble registrert.

Ifølge meldingen er det gjort et stort antall intervjuer og sikret og gjennomgått 524.000 dokumenter i saken, inkludert tekstmeldinger, chatter, eposter og logger.

Rapporten ble mandag sendt ut til alle delegatene til generalforsamlingen i OBOS.

– Dette har vært et svært omfattende arbeid. Mandatet vårt har vært å kartlegge alle relevante faktiske omstendigheter ved Ulven-transaksjonen og foreta rettslige vurderinger av disse. Vi har gjennomgått hele salgsprosessen generelt, og de konkrete spørsmålene i mandatet spesielt, sier partner og advokat i KPMG Law, Tor Henning Rustan Knudsen i meldingen.

Tidligere har to uavhengige juridiske vurderinger slått fast at salget av utleieboliger på Ulven til selskapet Quality Living Residential var både lovlig og i tråd med OBOS’ vedtekter og formål. Nå er den endelige rapporten er altså ferdig og blir offentliggjort i sin helhet – og kan leses her.