Kjell Inge Davik

Koronaviruset påvirker anleggsvirksomheten til Statens vegvesen - reduserer tilstedeværelseen på prosjektene

–Som følge av det som nå skjer kommer vi til å redusere vår tilstedeværelse på prosjektanleggene, og følger situasjonen tett sammen med entreprenørene, sier Kjell Inge Davik, direktør for utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Anleggene med svært redusert aktivitet er E18 Vålerengtunnelen og bruarbeidene på E18 Varoddbrua.

Han viser til at divisjonen har ansvaret for en rekke store og små veiprosjekt rundt om i landet.

– Vi har to anlegg der aktiviteten stopper eller reduseres betraktelig, og derfor følger vi nå situasjonen for pågående anlegg time for time. Det er iverksatt rutiner for å unngå fysisk kontakt på anleggene, blant annet opphører all fysisk møtevirksomhet og vi følger selvsagt folkehelseinstituttets hygieneråd. Videre intensiveres renholdet i våre lokaler. Byggherrepersonell som kan jobbe fra hjemmekontor skal gjøre det, og dersom våre anleggskontor ikke kan oppfattes som sikker sone, vil vi stenge ned og sende ansatte hjem. Anleggskontorene er nå stengt for besøk av andre enn tilsatte, sier Davik til etatens nettsider.

Han peker på at Statens vegvesen har tett dialog med sine entreprenører for å unngå spredningsrisiko.

- Entreprenørene følger gjeldende hygieneråd og gjør spesifikke vurderinger på sine anlegg med store boligrigger, melder Statens vegvesen.

–I tillegg jobber Statens vegvesen med å avdekke om det er behov for å iverksette tiltak for å ivareta sikkerheten for trafikanter, publikum og andre som blir berørt, dersom anleggsarbeidet må stenge ned en periode, sier utbyggingsdirektøren.

Anleggene med svært redusert aktivitet er E18 Vålerengtunnelen og bruarbeidene på E18 Varoddbrua.

En annen konsekvens av koronaviruset er de utsetter fristen for entreprisen E16 Bjørum-Skaret og trekker anbudet på E16 Kvamskleiva. Det vil bli lyst ut igjen senere.