Næringsminister Iselin Nybø (V) la tirsdag fram Statens eierrapport 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Næringsminister Iselin Nybø (V) la tirsdag fram Statens eierrapport 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Koronasmell for statseide selskaper

Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning på minus 4,2 prosent i pandemiåret 2020.

Det viser Statens eierrapport 2020, som ble lagt fram tirsdag.

De statseide selskapene gjorde det dermed dårligere enn Oslo Børs generelt, der 2020 endte 4,6 prosent i pluss. Tallet er også en forverring fra 2019 da statens eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning på 3,9 prosent.

Den samlede verdien av statens eierskap falt med 7 prosent til 906 milliarder kroner.

Equinor

Næringsminister Iselin Nybø (V) trekker fram kursutviklingen i Equinor som hovedforklaring på de negative tallene.

– Det er en spesiell situasjon vi har vært i den siste tida. Når du ser på de ulike selskapene, så er det litt ulike resultater. Noen har klart seg helt fint, mens andre har hatt større problemer, sier Nybø til NTB.

Et annet selskap som har hatt et dårlig år, er Flytoget. Men her regner Nybø med at aktiviteten vil ta seg opp igjen når pandemien slipper taket.

Utbyttet til staten fra de statseide selskapene er foreløpig beregnet til 29 milliarder kroner, noe som er rundt 9 milliarder lavere enn snittet de siste årene.

Alt i alt forvalter tolv departementer eierskap i 74 ulike selskaper med 333.906 ansatte.

Klimatall

I eierskapsrapporten legges det for første gang også fram en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp.

Det aller meste av utslippene stammer fra to selskaper: Equinor og Yara.

Nybø er klar på at utslippstallene vil bli fulgt opp.

– Dette er en del av den eieroppfølgingen vi allerede har. Vi er opptatt av bærekraft, og vi er opptatt av den risikovurderingen som disse tallene er en del av grunnlaget for, sier hun.

– De må høye klimagassutslipp har en annen omstillingsjobb foran seg.