Fra venstre: Lars Torgersen (Verneombud Veidekke Entreprenør AS), Vemund Ljødal (Anleggsleder Veidekke Entreprenør AS), Øyvind Moshagen (Prosjektdirektør Nye Veier Innlandet), Øivind Larsen (Direktør Veidekke Entreprenør AS). Foto: Nye Veier

Koronapreget E6-befaring for Nye Veier og Veidekke

To meters avstand, en person i hver bil og digital deltakelse fra toppledelsen ble løsningen for å få gjennomført et viktig møte omkring HMS, samt en ledelsesinspeksjon i anlegget, mellom Nye Veier og Veidekke.

På ledelsesinspeksjonen deltok toppdirektørene via Teams fra hjemmekontor. I tillegg var toppledelse både fra Nye Veier og Veidekke ute på en fysisk runde i anlegget, skriver byggherren i en pressemelding.

- En ledelseinspeksjon på Teams fungerer bra. Det er veldig tidseffektivt, men i lengden savner man det personlige møtet. Mn det var gledelig at vi sammen kan konstatere at prosjektet har hatt null skader de siste måned. Jeg tror daglig oppfølging av såkalte «leading indicators», som måler hvordan man opptrer er nøkkelen, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke ASA.

HMS prioriteres alltid høyt av Nye Veier, understreker byggherren.

- Jeg er glad for at Veidekke setter HMS og seriøsitet like høyt på agendaen som vi gjør i Nye Veier. Vi har etablert en kultur der vi sier ifra og tar tak i det som ikke fungerer godt nok. Videre er vi enige og har lik oppfatning når det gjelder hvordan hendelser skal følges opp, slik at rotårsaken analyseres og vi får god læring i organisasjonene. Resultatene til Veidekke den siste tiden viser at det nå jobbes godt og målrettet med HMS, helt ut i den spisse enden, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i meldingen.

På inspeksjonen ute i anlegget ble alle koronatiltakene fulgt.

- At Veidekke nå kan fremvise både god produksjon og gode HMS-tall viser at sikkerheten blir godt ivaretatt. Vi ser også at koronatiltakene blir fulgt ute i anlegget og at det er forholdsvis uproblematisk å gjennomføre inspeksjoner til tross for den spesielle situasjonen. Vi holder hjula i gang, konstaterer Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

Veidekke bygger 24 kilometer med firefelts motorvei for Nye Veier i Innlandet. Strekningen Arnkvern – Moelv inngår i utbyggingen av totalt 43 kilometer motorvei fra Kolomoen til Moelv. Hele strekningen skal stå ferdig i desember i år.