Illustrasjonsfoto.

Koronamidler dempet asfaltnedturen

Koronamidler fra regjeringen gjorde at nedgangen i asfaltmarkedet ble mindre enn fryktet. For Veidekke ble det allikevel et år med en drastisk nedgang i asfaltproduksjonen.

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) sin asfaltstatistikk for 2020 viser at det i fjor ble produsert 6,863 millioner tonn asfalt i Norge. Det er 802.000 tonn eller drøye ti prosent under de 7,665 millioner tonnene som ble produsert i 2019.

Ifølge Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA, ble asfaltåret 2020 bedre enn fryktet.

– Høsten 2019 så det ut som asfaltproduksjonen for 2020 ville bli lavere, men regjeringens koronamidler gjorde godt for asfaltentreprenørene, sier Aakre.

Asfaltstatistikken viser at det er Veidekke som tar brorparten av nedgangen i markedet. Landets desidert største asfaltentreprenør opplevde en nedgang i produksjonen på nesten 24 prosent og reduserte asfalttonnasjen med 694.00 tonn fra 2,919 millioner tonn i 2019 til 2,225 millioner tonn i 2020.

Nedgangen er riktignok mindre enn det konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg spådde ved inngangen til fjorårets asfaltsesong.

– Det er ikke tvil om at asfaltåret 2020 blir dystert. Veidekke forventer en volumnedgang på i størrelsesorden 30 prosent, fortalte han til Byggeindustrien høsten 2019.

Arne Aakre opplyser at nedgangen i totalproduksjonen skyldes at det var betydelig nedgang i volumet til store prosjekter, ikke minst i Nye Veier-prosjektene. Ifølge Aakre asfaltvolumet i store prosjekter ta seg opp i 2021 og i 2022.

– I fjor var det også nedgang i volumet for fylkene og for private kunder, for eksempel Avinor som asfalterte mye mindre i 2020 sammenlignet med normalt volum, forteller Aakre.

Selv om asfalttonnasjen totalt gikk ned, økte entreprenørene produksjonen av lavtemperaturasfalt (LTA) fra 1,74 millioner tonn i 2019 til 1,85 millioner tonn i 2020.

– Andelen LTA er nå oppe i 27 prosent. Målsetningen for 2020 på 40 prosent ble dessverre ikke oppnådd, men målsetningen er ført videre for 2021 og fortsatt er målet at LTA skal være den vanlige asfalttypen i 2030, fremhever Aakre.

Han påpeker også at andelen LTA er høy i Norge sammenlignet med andre land i Europa. Ifølge Aakre er Frankrike nummer to med en LTA-andel på cirka 12 prosent, mens øvrige land er på 2-3 prosent LTA.

– Norske entreprenører har et forsprang som vil komme godt med når vi nå ser økt oppmerksomhet omkring asfaltrøyk, fastslår Aakre.

– Hvordan er utsiktene for inneværende asfaltår?

– For 2021 er det økning i bevilgning til vedlikehold av riksveier. Det har også kommet en økning for fylkene. Det er usikkerhet om volumet for kommunene og i privatmarkedet, men totalt sett er forventningen for 2021 et volum på høyde med 2020, forteller Aakre.