Kopervik kirke

Foto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen ASFoto: Stein Sole, lille frøen AS

Rett ved tomten til kirken som brant i 2010 er et nytt kirkebygg ført opp og tatt i bruk i Kopervik sentrum på Karmøy.

Fakta

Sted: Kopervik

Prosjekttype: Nybygg, kirke

Totalkostnad medregnet merverdiavgift og orgel: 84 millioner kroner

Bruttoareal: 2.800 kvadratmeter

Tiltakshaver: Karmøy kirkelige fellesråd

Prosjekt- og byggeledelse: Procon

Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen

Landskapsarkitekt: Karmøy kommune

Liturgiske møbler: Henriksen Snekkeri

Rådgivere: RIB: Procon | RIV: Ferkingstad & Alsaker | RIE: Elprosjekt Trøndelag | RIAku: Sinus | RIBr: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Grunn-, betong- og stålarbeid: GL Prosjektservice (UE for GL Prosjektservice: Birkeland Maskin (grunn), Finnøy Betong (elementer), MCE (stål) og NorBetong (ferdigbetong)) | Anleggsgartner/utomhus: Vassbakk & Stol | Lettak: Lett-Tak | Taktekking: Protan | Aluminiumsfasader: Rubicon | Vinduer: Nordvestvinduet | Blikkenslager: Haugesund Blikk | Tømmer og innredning: Haakull & Ersland | Maler og gulvlegger: Risanger & Sønn | Parkett: ABS Parkettgruppen | Mur og flis: NST Byggservice | Rørlegger: Karmøy Rørteknikk | Elkraft, tele og data: Apply TB Haugesund | Ventilasjon: Haugesund Ventilasjon | Automatikk: Haugesund Automasjon | Heis: Reber-Schindler Heis | Branntetting: Fønix Brannsikring | Lås og beslag: Certego | Stor-kjøkken: Norrøna | Byggevarer: Optimera | Kebony: Kebony Norge

Den nye kirken er tegnet av Arkitektkontoret lille frøen AS og ført opp i delte entrepriser. Tiltakshaver er Karmøy kirkelige fellesråd, mens Procon AS har hatt prosjekt- og byggeledelse og vært rådgiver for byggeteknikk (RIB). Kirkebygget er totalt på 2.800 kvadratmeter, og har kostet 84 millioner kroner, medregnet merverdiavgift og innkjøp av orgel. De to største entreprisene har vært tømmer, som er utført av Haakull & Ersland AS (19 millioner kroner), og grunn, betong og stål, som GL Prosjektservice AS har hatt (14 millioner kroner). Grunnarbeidene startet høsten 2015, og kirken ble tatt i bruk i april i år. Kirken er menighetskirke for Kopervik.

Tredelt

Kirkebygget har tre hoveddeler; selve kirkerommet, et mellombygg og en kontorfløy.

Kirkerommet har cirka 500 sitteplasser i form av løse stoler. Frontvegg (mot øst) og sidevegger i kirkerommet er hvite, mens vestveggen er i glass. I de skråstilte himlingene er det spilekledning av lasert furu. Kirketårnet går fra gulvet i kirkerommet og når opp til 42 meter, med spir. Kirkerommet er 19 meter høyt.

Kirketårnet er utført i betong-elementer og stål. Altertavlen er i glass og laget av Thomas Hestvoll. Seks buede glassplater som totalt utgjør et felt på 6x4 meter er påført silikon og knust glass. Motivet i tavlen er et Google-map bilde av hagen i Getsemane.

Mellombygget rommer en menighetssal med plass til 300 - 400 personer, alt etter innredning, et storkjøkken, et mindre kjøkken, et musikkrom og toaletter. Kontordelen består av kontor, møterom, undervisningsrom og et bønnerom, fordelt på to plan. Et kirketorg binder sammen de tre bygningsdelen og gir oversikt.

Kirkens hovedinngang ligger i skillet mellom mellombygget og kontordelen. Utenfor bygget ligger en kirkegård og en åpen plass som viser den gamle kirkens foravtrykk.

Vant konkurranse

Sivilarkitekt og partner Stein Sole i Arkitektgruppen lille frøen forteller at arkitektfirmaet vant en arkitektkonkurranse om prosjektet.

– Vi valgte en løsning med et høyt kirkeskip, et mellombygg med en etasje og en administrasjonsdel i to etasjer. De fleste besøkende kommer fra vest, som er den fineste veien å komme til denne kirken, nær kirketårnet. En meter tykke vegger og hvite slemmete vegger gir inntrykk av at det er en steinkirke. Det store og høye taket på kirkeskipet var utfordrende. Vestveggen i glass med utvendig kledning av spiler og bæring av stål er spesiell. Prosjektet er gjennomført i et meget godt samarbeidsklima og med en fornøyd byggherre, sier Sole.

Stålrammer

Prosjektleder Geir Egil Høvring i GL Prosjektservice forteller at grunnen består av fjell.

– Det er store fundamenter under kirkerommet, med opptil åtte kubikkmeter betong i hvert punkt. De store, bærende rammene av stål som bærer kirkerommet er forankret til fundamentene. Fundamentene er igjen forankret med fjellbolter, sier Høvring.

Bygget ligger tett opptil kirkegården og ved utgraving av kjeller under mellombygget var det viktig å unngå å komme borti graver.

RIB-ansvarlig Arne Gillesvik i Procon forteller at kirkerommet har bærende konstruksjon av seks stålrammer, mens mellombygg og kontordel har bærekonstruksjon av plasstøpt betong. Takene på mellombygg og kontordel er lettakssystem som bæres av stål. Kirkebyggets tak er tekket med skifer fra Alta. Fasadene har glass, pusset tegl, pussete plater og Kebony. Inngangen til kirkerommet består av betongelementer.

Det er flis på gulv i kirkerom, storkjøkken og korridorer, menighetssalen har enstavsparkett, mens det er teppeflis i kontordel. I kirkerommet er det vegger av slemmet tegl og spilehimling.

Prosjekt- og byggeleder Kjell Ekornrud i Procon sier at det ble praktisert rent tørt bygg under innredning. Lettak ga rask lukking og minimalt med fukt i konstruksjonen. Det er mellom 35 og 50 cm isolasjon i vegger og 44 cm i tak.

– Mot øst ligger kirkebygget helt inntil Statsråd Vinjes gate, og er følgelig en gatekirke, sier Ekornrud med et smil.

Tek10

Kirkebygget er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme og via radiatorer. Vann varmes opp av varmepumpe som får energi fra sju energibrønner som er boret ned til 200 meter. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøling skjer via ventilasjon. Solavskjerming skjer via utvendige spiler av tre.

Høye krav til detaljering

Gillesvik forteller at Kopervik kirke er et komplisert bygg med høye krav til detaljering.

– Alt stål i kirkerommet er prefabrikkert og boltet sammen på byggeplassen. og alle hull måtte stemme, sier Gillesvik.

Høvring sier at prosjektet har vært preget av god stemning på byggeplassen og godt samarbeid.

– Det mest utfordrende for oss har vært arbeid i høyden i kirkerommet. Vi har hatt begravelser på kirkegården i byggetiden og da har vi stanset arbeidet, sier Høvring.

Ekornrud sier at det har vært en fordel at Procon har god erfaring fra oppføring av kirkebygg. Selv har han vært prosjekt- og byggeleder for fem kirker.