Koordinator Systematisk Ferdigstillelse

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeVestfold og Telemark
StedTønsberg
Søknadsfrist10.08.2020

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Har du lyst å være med å bygge opp beste praksis innenfor Systematisk Ferdigstillelse i Bane NOR og i samferdselsbransjen?

Da er denne stillingen noe for deg!

Vi søker nå en SF koordinator til teamet som jobber med Systematisk Ferdigstillelse (SF) for Utbygging Nykirke-Barkåker. Prosjektet har sentralt beliggende kontorer i Tønsberg.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp prosjektets strategi, system, prosedyrer og rutiner for Systematisk Ferdigstillelse (SF)
 • Utbyggingsaktivitetene utføres gjennom en blanding av utførelsesentrepriser og større totalentrepriser. Totalentreprenørene har ansvar for Systematisk Ferdigstillelse av sine leveranser. Tett oppføling av ferdigstillelsesfremdrift på disse leveransene er en viktig del av arbeidsoppgavene
 • Sikre at kontraktsomfang blir etablert og vedlikeholdt i PIMS Ferdigstillelse
 • Være med å bygge opp prosjektets kompetanse innen SF
 • Samarbeide og koordinere mot andre fagområder for å finne de beste, helhetlige løsningene
 • Spille inn Lessons Learned mot SF i Bane NOR sentralt i forhold til arbeidsomfang, prosess, system, sjekklister osv.
 • Være en god ambassadør for SF i prosjektet og Bane NOR
 • Kommunisere og forankre kritiske saker for SF-teamet både hos ledelsen i prosjekt og i stab
 • Rapportere status innenfor ansvarsområdet internt i prosjektet og til linjeleder
 • Bistå byggeledere/fagansvarlige i grensesnitt mot entreprenør
 • Bistå prosjekteringsledelse opp mot rådgiver/prosjekterende for å sikre tilstrekkelig prosjekteringsunderlag til riktig tid samt dokumentasjon opp mot SF
 • Delta i fagforum og andre arenaer for erfaringsoverføring på tvers av prosjektene for å bidra til videre utvikling av SF-faget.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Innehar erfaring fra fag innenfor eller med grensesnitt mot Systematisk Ferdigstillelsesfaget er også en fordel (byggeleder, kontrollingeniør, kvalitet, prosjektering osv.)
 • Du har erfaring fra Systematisk Ferdigstillelse i større, komplekse utbyggingsprosjekt gjennom alle prosjektfaser (etablere ferdigstillelsesomfang, knytte sjekklister, følge opp kontroller, testing og overlevering)
 • Teknisk kompetanse fra et eller flere tekniske fag som jernbaneteknikk, elektro, signal og tele samt oppstart og overlevering av komplekse anlegg til Drift vil bli tillagt stor vekt
 • Kunnskap fra bruk av ferdigstillelsesverktøy som Pims er en stor fordel
 • Erfaring fra å implementere et nytt fag i en organisasjon er også en fordel
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk da dette er arbeidsspråk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er fremoverlent, løsningsorientert og har endringsvilje
 • Du ser prosjektet som en helhet og sikrer sømløse prosesser mot tilgrensende fag
 • Du identifiserer deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser med svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog

Kontaktinformasjon

Trine Berit Monstad

Fagleder Systematisk Ferdigstillelse

Tlf. 997 19 964

Søk stilling

Vis flere stillinger: