Kontrollingeniører for utbygging og drift

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen
FylkeMøre og Romsdal
StedÅlesund
Søknadsfrist12.08.2018

Vegseksjonen Møre og Romsdal har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av om lag 3600 km riks- og fylkesveger i fylket. Seksjonen har til sammen 48 medarbeidere, fordelt på kontorer i Molde, Åndalsnes og Ålesund. Seksjonen er prosjektorganisert, og tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi har nå to ledige stillinger som kontrollingeniør. Den for utbygging og vedlikehold. Den andre for drift og vedlikehold. Kontorsted for begge er Ålesund.

Hva skal du jobbe med?

Kontrollingeniør for drift og vedlikehold: Drift og vedlikehold sørger blant annet for at vegen brøytes, og at standarden på vegdekker, grøfter og vegutstyr er i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Som kontrollingeniør vil du i hovedsak kontrollere utført arbeid av entreprenørene, bistå i utarbeiding av SHA-planer, kontrollplaner og konkurransegrunnlag. Du vil også delta på byggemøter og hjelpe til med oppfølgingen av HMS.

Kontrollingeniør utbygging og vedlikehold: Utbyggingsprosjektene er av varierende størrelse. Det kan for eksempel være nye gang- og sykkelveger, bygging/utbedring av kryss/rundkjøringer, busslommer. Som kontrollingeniør vil du i hovedsak kontrollere utført arbeid av entreprenørene, bistå i utarbeiding av SHA-planer, kontrollplaner og konkurransegrunnlag. Du vil også delta på byggemøter og hjelpe til med oppfølgingen av HMS.

Hvem er du?

For begge stillingene gjelder:

  • Vi krever at du har ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole. Det en fordel at du har tatt veg- eller anleggsfag. Hvis du har teknisk fagskole og relevant erfaring, kan utdanningskravet fravikes.
  • Det er ønskelig at du har relevant veg-/anleggserfaring, men nyutdannede oppfordres til å søke.
  • Vi vektlegger spesielt personlig egnethet: Du er resultatorientert, strukturert og kommuniserer godt. Du trives både med å jobbe selvstendig og som del av et team, og du er dyktig med dataverktøy.
  • En stor del av din arbeidsdag tilbringes i bil og ute på våre prosjekt. Derfor må du ha førerkort klasse B, og du må like å være ute.
  • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Husk å oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på, og du om eventuelt søker på begge.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine relevante vitnemål og attester. Originalene tas med til et eventuelt intervju.

Har du spørsmål om stillingene kan seksjonsleder Torgeir Bye kontaktes på mobil 90737873 eller epost torgeir.bye@vegvesen.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: