Kontrollingeniør/landmåler - Alta

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Firma Statens vegvesen
FylkeFinnmark
StedAlta
Søknadsfrist06.04.2018

Vegavdeling Finnmark, Prosjekt Vest - Finnmark jobber med spennende vegprosjekter over store deler av fylket. Vi har utfordrende prosjekter innenfor tradisjonell vegbygging samt mange spennende rassikringsprosjekter i årene som kommer. Vi har tatt i bruk droner innenfor landmåling og ønsker hele tiden å være i forkant hva gjelder bruk av ny teknologi.

Til oppfølging av pågående og nye prosjekter søker vi nå kontrollingeniør med landmåler/geomatikerkompetanse.

Kontorsted for stillingen er Alta.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i team ved planlegging av prosjekter
 • Bistå under anbudsutarbeidelse og kontrahering av tilbud
 • Forestår mengdekontroll på prosjekter ved bruk av landmålingsutstyr
 • Bearbeiding og prosessering av målinger i terrenget
 • Støtte til byggeleder
 • Utarbeidelse av kontrollplaner og gjennomføre kontroller ute på anlegg
 • Registreringer og befaringer

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Vi søker deg som har erfaring med landmåling eller som geomatiker, og relevant erfaring innenfor byggeplassoppfølging. Du må ha førerkort klasse B.

Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på:

God kontakt og godt samarbeid med entreprenører og konsulenter er like viktig som fagkunnskap og teknisk innsikt. Du representerer Statens vegvesen overfor samarbeidspartnerne våre og har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Kontakt oss

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte prosjektleder Tor Inge Hellander, mob 91248884, eller e-post tor.hellander@vegvesen.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: