Kontrollingeniør - Harstad/Narvik

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedHarstad, evt. etter avtale
Søknadsfrist18.11.2016

I Region nord, avdeling Midtre Hålogaland, vegseksjonen er det ledig stilling som kontrollingeniør. Kontorsted vil i utgangspunktet være Harstad, men avdelingens øvrige kontorsteder kan også vurderes.

Vegseksjonen i avdeling Midtre Hålogaland har som hovedoppgave å gjennomføre årlige og flerårige kontrakter innen investering, drift og vedlikehold, herunder også kontrakter innen asfalt.

Stillingens hovedarbeidsoppgave:

Kontrollingeniøren skal bistå byggeleder med blant annet følgende oppgaver:

 • Oppfølging/kontroll av kontrakter innen asfalt, investering og vedlikehold iMidtre Hålogaland, hovedsakelig ute på veg. Det må påregnes noe reising innenfor avdelingens ansvarsområde.
 • Oppfølging av prosjektenes kvalitet gjennom prøvetaking og dokumentasjon
 • Oppfølging av fremdrift og HMS på prosjektene
 • Deltakelse i utarbeidelse av konkurransegrunnlag for nye kontrakter
 • Deltakelse på byggemøter
 • Rapportering
 • Koordinering mot andre faggrupper

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra teknisk fagskole eller høyskole med relevant fagkrets. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Førerkort kl B.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Gode datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å samarbeide og til å jobbe selvstendig
 • Tidligere erfaring fra lignende arbeid

Vi tilbyr:

 • Jobb i et faglig og godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter nærmere avtale iht etatens lønnspolitikk
 • Gode muligheter for faglig utvikling og et allsidig velferdstilbud
 • Gunstig pensjons- og låneordning i Statens Pensjonskasse
 • Ved tjenestereiser utbetales godtgjørelse etter statens regulativ

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Tor Ivar Johnsen, tlf 971 03543 eller e-post: tor.johnsen@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jfr. Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk her