Kontrollingeniør drift Vesterålen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

FirmaStatens vegvesen
FylkeNordland
StedSortland
Søknadsfrist29.04.2018

Kontraktsområde Vesterålen består av 4 kontrakter med vinterdrift samt 5 fag-kontrakter innenfor områdene brøytestikk, drenering, faste dekker, grøntskjøtsel og skilt/rekkverk. Disse kontraktene er bemannet med 1 prosjekt-/byggeleder, 3 kontrollingeniører samt 1 administrativ kontorstøtte. Totalt dekker de samlede kontraktene ca 825 km veg. Kontraktene er byggherrestyrt, noe som medfører en svært stor andel av bygge- og kontraktsledelse med påfølgende oppfølging ute på veg.

Kontrollingeniøren har utførelsesansvar for oppfølging av de løpende kontraktene vi har med entreprenør innen drift og vedlikehold. Dette krever god kjennskap til vegnettet innen det aktuelle kontraktsområdet. Arbeidet medfører svært mye arbeid ute på veg i forbindelse med kontroll av entreprenørens arbeid, i tråd med SOPP-rapporten, samt registreringer av, planlegging for og bestilling og oppfølging av ulike typer vedlikeholdsarbeider. Øvrige arbeidsoppgaver vil være blant annet enkeltinspeksjon av bruer, ledsagelse av spesialtransporter, registrering av vegelementer for innlegging i NVDB samt deltakelse i byggemøter sammen med byggeleder. Kontrollingeniør drift jobber tett sammen med og rapporterer til byggeleder på samme kontrakt.

Kvalifikasjonskrav

  • Minimum 3-årig høyere teknisk utdanning med relevant fagkrets.
  • Førerkort klasse B.

For kandidater med omfattende og relevant erfaring fra aktuelle fagområder, kan kravet til utdanning fravikes. Det er ønskelig med god kjennskap til og erfaring fra drift og vedlikehold av veger. Det vil også vektlegges at du har erfaring fra lignende arbeid/ bransjeerfaring.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi kan tilby en meget varierende og interessant hverdag med gode utviklingsmuligheter i et trivelig miljø. Vi har mange og varierte elektroanlegg langs våre veger, og det er flere oppgaver knyttet til etablering, oppgradering, drift og vedlikehold.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning.
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering.
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Tor Ivar Johnsen, tlf 971 03543, epost tor.johnsen@vegvesen.no

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 29. april 2018

Søk stilling

Vis flere stillinger: