Kontrollingeniør drift vegavdeling Hedmark

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Firma Statens vegvesen Region øst
FylkeHedmark
StedHamar
Søknadsfrist05.12.2016

Vegene våre er fellesskapsgoder som skal forvaltes godt. Hos oss bidrar du til at sikkerheten og effektiviteten i vegsystemet er så høy som mulig. Du tar avgjørelser som merkes i folks hverdag, og du vil oppleve at mange er engasjert i det du gjør. Våre medarbeidere forteller at det er nettopp det som motiverer dem.

Kontrollingeniør

Du skal utarbeide kontrollplaner og gjennomføre kontroller av vegnettet etter krav i kontraktene med våre entreprenører. Følge opp entreprenørenes kvalitetssystemer og HMS-arbeid, samt holde god kontakt med vegbrukere og vegens naboer.

Du vil jobbe i nært samarbeid med byggeleder og være byggeleders høyre hånd.

Du skal i det hele tatt bidra til å sikre at entreprenørene leverer det de får betalt for!

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant bakgrunn fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets. Sterk og allsidig praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen vektlegges, og kan delvis kompensere for manglende utdanning. Fordel med kjennskap til ISO 9001. Du må ha førerkort klasse B og beherske dataverktøy.

Dette kan vi også legge vekt på

  • erfaring fra offentlig forvaltning
  • kjennskap til relevant lovverk som vegloven og plan- og bygningsloven
  • evne til å håndtere innspill og engasjement fra berørte parter
  • evne til å uttrykke deg godt og presist både skriftlig og muntlig

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må den godkjennes av NOKUT ( www.nokut.no).

Vi har stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling. Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen.

Det vil være utviklingsmuligheter i stillingen ved blant annet å kunne få selvstendige byggelederoppgaver.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. God pensjonsordning med 2 prosent innskudd i Statens pensjonskasse og muligheter for rimelige lån.

Søknad med CV sendes elektronisk. Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.
Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Ann-Kristin Rehder
mob: +47 91853458

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: