Kontraktstrådgiver Kleverud - Sørli - Åkersvika

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Firma Bane NOR - Utbygging Øst
FylkeOslo
Søknadsfrist20.11.2018

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges prosjektporteføljer innen infrastruktur. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Gjennom InterCity satsingen bygges en moderne bane, som legger til rette for å møte den økende etterspørslen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre akører, slik at de reisende og samfunnet ellers får størst mulig nytte av satsingen.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Vi søker til nyopprettet stilling en kontraktsrådgiver til enheten Utbygging Øst i Utbyggingsdivisjonen. De store nye jernbaneprosjektene, herunder InterCity, er lagt under divisjonen. Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika er ansvarlig for utbyggingen av nytt dobbeltspor på Dovrebanen, fra Kleverud i sør til Åkersvika rett utenfor Hamar. Prosjktet skal gjennomføre alle nødvendige anskaffelser og følge og ferdigstille de store entreprisene for byggingen av Nord-Eurpoas lengste jernbanebru, tunnel, to stasjoner og 30 km nytt jernbanespor.

Kontraktsrådgiveren skal følge prosjektet tett og bidra i arbeidet med utabeidelse og oppfølging av kontrakts- og anskaffelsestrategier, lede anskaffelseprosseser, herunder lede forhandlinger og evalueringer, samt bistå i kontraktsoppfølging med håndtering av blant annet endringsordre og leverandørutvikling.

Stillingen rapporterer til Kontraktsleder.

Stasjoneringssted vil i tidlig fase være Oslo deretter Tangen/Stange.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av store anskaffelser i prosjektet, hovedsakelig totalenterpriser
 • Utarbeide konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter
 • Ansvar for anskaffelsesprosessen med kvalifisering og gjennomføring av konkurransen i Tendsign (elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy)
 • Lede og koordinere tilbudsprosess og forhandlinger
 • Løpende kontraktoppfølging i prosjekt, herunder endringshåndtering, deltagelse i byggemøter, bistand ved uenighet mv.
 • Bistå prosjektet ved evt. opsjonsutløsninger
 • Bidra til at prosjektet gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål
 • I tillegg til nevnte oppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller sivilingeniør/ingeniør, alternativt økonom, med lang erfaring innen kontraktsoppfølging av store prosjekter
 • Relevant og bred erfaring med offentlige anskaffelser, kontraktshåndteringen og bygg og anlegg.
 • Erfaring i utarbeidelse og oppfølging av Totalentreprise, herunder NTK 07/15 og /eller NS8407
 • God kjennskap til og erfaring med bruk av NS8405
 • Innsikt i ulike anskaffelsesprosedyrer og kontrakt - og gjennomføringsmodeller.
 • Erfaring med forhandling og håndtering av store tverrfaglige bygge- og anleggsprosjekter eller tekniske systemer.
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med noe erfaring med engelsk som arbeidsspråk.

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet
 • Ingeniørfag
 • Juridiske fag
 • Økonomi

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Effektiv og selvstendig
 • Ha god kapasitet og trives i en hektisk hverdag
 • Strukturert, målrettet og nøyaktig
 • Evne til å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet
 • Vi vektlegger lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode lønn-, pensjon og forsikringsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Spørsmål om stillingen

Karin Kaasen

Leder strategi og kontrakt

Telefon 938 26 783

Geir Kvillum

Prosjektsjef Kleverud-Sørli-Åkersvika

Telefon 930 19 550

Søk stilling

Vis flere stillinger: