Kontraktsrådgivere

Bane NOR er et statsforetak som forvalter og utvikler infrastruktur knyttet til jernbane i Norge. Selskapet eier og forvalter landets jernbaneeiendom og har ansvar for store utbyggingsprosjekter knyttet til utvikling av jernbanenettet. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo. Bane NOR har fem divisjoner; Utbygging, Infrastruktur, Kunde og trafikk, Eiendom, Digitalisering og teknologi.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av de store jernbaneinvesteringene i Bane NOR. Porteføljen inkluderer blant annet InterCity-utbyggingen, jernbanetunnel gjennom Oslo, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeOslo, Innlandet
StedOslo, Tangen/Stange
Søknadsfrist14.09.2020

Vil du være med å håndtere kontrakter og anskaffelser i milliardklassen? Norges største samferdselsprosjekter er i gang, og du har muligheten til å være med!

Vi søker kompetente og ambisiøse kontraktsrådgivere til flere store og kompliserte prosjekter i Utbyggingsdivisjonen.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for de største jernbaneprosjektene i Bane NOR, og har en av Norges største porteføljer med store prosjekter. Prosjektporteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og diverse større prosjekter ut fra Oslo i retning Tønsberg, Fredrikstad og Hamar. I tillegg har vi flere prosjekt i Bergensområdet, langs Gjøvikbanen og i Trøndelag.

Våre kontraktsrådgivere følger prosjekter tett og bidrar i arbeidet med å utarbeide og følge opp kontrakt- og anskaffelsestrategier, utarbeide konkurransegrunnlag og leder anskaffelsesprosesser. De leder forhandlinger og evalueringer, samt bidrar i den løpende oppfølgingen av de store entreprisekontraktene og øvrige kontrakter i prosjektene.

Har du lang erfaring med å jobbe med kontrakter? Eller er du kanskje i begynnelsen av din karrière?

Hos oss vil du få muligheten til å jobbe tett på prosjekter i ulike faser og bidra til at Bane NOR når sin visjon "Norge på skinner"!

Eksempler på aktuelle prosjekter vil være Follobanen og Utbygging Østs prosjekter, herunder Kleverud - Sørli - Åkersvika, bygging av dobbeltspor på Sandbukta - Moss - Såstad og øvrige prosjekter på Dovre- og Østfoldbanen.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt

Utbygging Øst har en betydelig prosjektportefølje, og gjennomfører utbyggingen av alle Inter-cityprosjektene langs Dovre- og Østfoldbanen. Dette omfatter prosjektene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli-Åkersvika, Sandbukta-Moss-Såstad, Hensetting Moss, og videre planlegging og gjennomføring av prosjektene mot Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika er ansvarlig for utbygging av nytt dobbeltspor på Dovrebanen, fra Kleverud i sør til Åkersvika rett utenfor Hamar. Prosjektet består av flere store totalentrepriser og skal bygge Nord-Europas lengste jernbanebru, i tillegg til jernbanetunnel, to stasjoner og 30 km nytt jernbanespor. Prosjektet Moss Hensetting arbeider med planlegging og utbygging av et større hensettingsanlegg for tog i Mosse-regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelsesprosesser i prosjekter
 • Utarbeide strategier, konkurransegrunnlag og kontrakts dokumenter
 • Lede og koordinere tilbuds evalueringer og forhandlinger med leverandører
 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av de store entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige delprosjekt-ledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Bidra til at prosjekter gjennomfører og overholder overordnede strategier og målsetninger
 • Veilede i kontrakt- og anskaffelsesfaglige spørsmål og utfordringer
 • Øvrige oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fortrinnsvis som jurist eller ingeniør/sivilingeniør, alternativt økonom, med relevant erfaring innen kontrakts-oppfølging
 • Erfaring med offentlige anskaffelser er en fordel
 • Kunnskap og erfaring med kontrakts oppfølging av totalentrepriser (NS 8407 og/eller NTK 15) og rådgiverkontrakter
 • Det vil være en fordel hvis du har erfaring fra byggherre- eller entreprenør-bransjen
 • Vi ønsker at du har kompetanse innen relevante IKT- verktøy, som ulike konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og PIMS
 • Erfaring med tverrfaglige prosjekter, fortrinnsvis innen bygge- anleggs- eller offshorebransjen
 • Erfaring med kontraktuell håndtering av ulike tekniske grensesnitt
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel med erfaring med engelsk som arbeidsspråk

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, nøyaktig og resultatorientert
 • For å lykkes i rollene er det viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er ansvarsbevisst og jobber selvstendig
 • Du trives i en hektisk hverdag og du har stor arbeidskapasitet
 • Du evner å ta initiativ og være en tydelig fagperson
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og integritet

V i vektlegger lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer og til våre verdier som er Åpen, Respektfull, Engasjert og Nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å ta en viktig rolle i et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige engasjerte kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger (sommer og vintertid)
 • Svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog
 • Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Arbeidssted for Follobanen er i Bispegata 13 i Oslo sentrum.

Arbeidssted for Utbygging Øst prosjekter vil være i Schweigaardsgate 33 i Oslo sentrum, eller der prosjektet gjennomføres. Arbeidssted for prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika vil være Tangen/Stange.

Vennligst spesifiser i din søknad hvike(t) prosjekt du søker stilling på.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Kontaktinformasjon

Ove Berg

Leder kontrakt og anskaffelser Follobanen

414 70 269

Karin Kaasen

Leder kontrakt og anskaffelser, Utbygging Øst

938 26 783

Søk stilling

Vis flere stillinger: