Daglig leder i TT Anlegg Tom Eikså t.v. og konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi signerer kontrakt for bygging av Fennefoss kraftverk. Foto: Agder Energi

Kontraktsignering for Fennefoss kraftverk

Styret i Agder Energi vedtok 17. juni utbygging av Fennefoss Kraftverk i Otra ved Evje. Torsdag var det tid for kontraktsignering for de ulike delene av prosjektet.

− Jeg veldig glad for vi har både styre og eiere som vil investere i ny vannkraft. Når vi bygger skal vi velge den beste leverandøren, og når den er lokal er det ekstra hyggelig å signere kontrakt, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi i en pressemelding. Leverandøren han sikter til er TT Anlegg, som har sikret seg kontrakten med byggingen av den nye kraftstasjonen.

− Vi har hatt mange jobber for Agder Energi opp gjennom årene, men det går jo stadig lengre tid mellom hver gang det bygges en ny kraftstasjon. Derfor er det flott å få et slikt oppdrag som sikrer både lokale arbeidsplasser og bekrefter at vi er konkurransedyktige både på kompetanse og pris, sier en fornøyd Tom Eikså, daglig leder i TT Anlegg i meldingen. Som underleverandør har TT Anlegg med seg Mur i Sør på betongarbeidene på den nye kraftstasjonen.

Planlagt byggestart for den nye kraftstasjonen er høsten 2020, og prosjektet skal ferdigstilles våren 2023. Fennefoss kraftverk vil få en installert effekt på totalt 9,9 MVA, og den årlige produksjonen ved den nye kraftstasjonen er på ca. 59 GWh. Dette tilsvarer årsforbruket til ca. 3000 boliger. Kraftstasjonen skal utnytte fallet på 7,8 meter i Fennefossen. Området rundt den fremtidig kraftstasjon er preget av tidligere tiders gruvedrift, og større deler av dette vil gjennom prosjektet bli reetablert som et attraktivt grøntområde.

I tillegg til kontrakten for bygg og anlegg til TT Anlegg, er følgende leverandører valgt til den nye kraftstasjonen på Fennefoss:

• Voith Hydro AS : Turbin og generator

• Voith Hydro AS : Apparat og kontrollanlegg

• Elettromeccanica Tironi S.r.l. : Transformator

• Lysaker & Thorrud AS (Dyrhoff) : Luker og varegrind

• Norconsult AS : Rådgivende ingeniør