Kontrakt på krantjenester på Snøhvit

Statoil har tildelt Stangeland Kran kontrakt på mobilkrantjenester for driftsfasen av Hammerfest LNG på Melkøya. Kontrakten har en verdi på 20 millioner kroner, inkludert opsjoner.

Kontrakten trer i kraft 1. januar 2007 og varer ut 2010, med opsjoner på forlengelse på først to år og siden ett år, skriver Statoil på sine nettsider. Mobile krantjenester er en viktig aktivitet for den totale driften av Hammerfest LNG. Leverandøren har personell med fagbrev innen kranyrket og erfaring fra oppdrag på andre Statoil-opererte anlegg, sier Snorre Røe, teknisk fagansvarlig for kran og løft ved Hammerfest LNG. Stangeland Kran skal ha utstyr og personell fast stasjonert på Melkøya, samt levere annet løfteutstyr ved behov. Selskapet er etablert i Alta. Mobilkrankontrakten er tildelt på vegne av partnerne i Snøhvit-lisensen. Hammerfest LNG i Finnmark skal omdanne gass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet til flytende naturgass (liquefied natural gas LNG) fra desember 2007.