Konstruktør - fundamenteringsløsninger

Nordisk Fundamentering AS (NFT) er en av Norges ledende fundamenterings-entreprenører, med virksomhet over hele Norge. Kundene utgjøres stort sett av entreprenørselskaper og avoffentlige og private byggherrer. Selskapet utfører alle former for fundamenteringsarbeider både for bygg og anlegg.

Selskapet har drøyt 100 ansatte og er 100 % eiet av PEAB Norge AS. En betydelig andel av de ansatte er mobile og utfører prosjekter over hele landet.

Nordisk Fundamentering AS er nytt som selskap, og ble etablert i slutten av 2011 ved en fusjon avselskapene Nordenfjeldske Spunt og Peleservice AS (NSP) og Smefa Entreprenør AS (Smefa). NSP og Smefa var begge veletablerte fundamenteringsentreprenører i sine respektive markeder. NSP med kontor i Trondheim og i prinsippet hele landet som arbeidsfelt, Smefa som en lokal fundamenteringsentreprenør i Oslo-området og med kontor i Enebakk.

Virksomheten i NFT bedrives per i dag gjennom to avdelinger, - som i prinsippet utgjøres av hver av de innfusjonerte selskapene NSP og Smefa. Alle maskin-ressurser og personell er fordelt mellom de to avdelingene.

Omsetningen i NFT forventes i 2012 å bli på drøyt 400 mill NOK, og er således den største fundamenteringsentreprenøren i Norge målt etter omsetning.

Firma ifo - Institutt for Organisasjonsutvikling for Nordisk Fundamentering AS
Fylke
SøknadsfristSnarest

For å styrke vår virksomhet søker vi etter Konstruktør -  fundamenteringsløsninger

Som skal arbeide med intern teknisk rådgivning, utvikling, optimalisering og prosjektering av effektive løsninger for spunt, peler og andre geo-konstruksjoner, samt eventuelt også kunne utføre tilsvarende oppgaver med tanke på grunnforsterkning. Konstruktøren skal bidra i anbudsfasen, under kontrahering så vel som under oppfølging av produksjonen. Alt arbeid skjer i nært samarbeid med vårt produksjonsledende personell og våre operatører.


Krav til aktuelle kandidater

• Erfaring med prosjektering av fundamenteringsløsninger, spunt, peler, jordforsterkning etc.

• Sterkt ønskelig med produksjonserfaring, enten fra utførende entreprenør eller fra oppfølging av fundamenteringsarbeider fra konsulent eller byggherre.

• Erfaring med CAD-verktøy og eventuelle aktuelle beregningsverktøy

• Kommersiell forståelse, - ha interesse for å jobbe med fundamentkonstruksjoner også fra et økonomisk perspektiv.

• Selvstendig

• Ingeniør eller siv.ing. utdannelse. Tung relevant erfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse.

• God til å kommunisere - må kunne kommunisere effektivt med både kunder og internt i egen organisasjon.

• Samsvar med Peabs kjerneverdier – JUPP


Vi kan tilby

• Arbeidssted på Hovseter i Oslo. Betydelig reisevirksomhet må påregnes.

• Konkurransedyktig lønn.

• Medlemskap i Teknikk-gruppen for geoteknikere/geo-konstruktører i Peab som ivretar                    erfaringsutveksling mellom alle geoteknikerene i PEAB.

 

Spørsmål om stillingen rettes til Dag Olav Tangen i ifo, tlf +47 91326382. Søknad sendes dag.tangen@ifo.no snarest. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt.

 

ifo

Institutt for Organisasjonsutvikling