Konsolideringen fortsetter

Byggenæringen er definitivt landets gründernæring. Hvert eneste år startes det opp tusenvis av nye virksomheter - og en rekke forsvinner. Mange av oppstartsfirmaene lykkes, og enkelte vokser seg også raskt store - og enkelte klarer til og med å tjene penger på veien.

Denne gründermentaliteten – og det å hele tiden strekke seg lenger, vokse, treffe bredere og få grep om en stadig større del av verdikjeden, medfører også en høy grad av transaksjoner. Konsolideringen er stor innen enkelte deler av næringen. Både entreprenørene, rådgiverne og arkitektene har vært gjennom slike perioder – og vi har de senere årene sett en lang rekke oppkjøp – både store og små. Dette er en utvikling som også vil fortsette. Ikke bare fordi næringens virksomheter hele tiden ønsker å strekke seg lenger, og tenke nytt – men også fordi kompleksiteten i næringen øker.

Det blir stadig mer utfordrende og ressurskrevende å henge med om man skal være med i kampen om oppdragene – både i offentlig og privat sektor. Kontraktene blir både større, mer komplekse og omfanget av lover og regler som skal følges øker. I tillegg ser vi en stadig større grad av profesjonalisering av hele næringen. Tidligere tok man kanskje hverandre i hendene for å dra i land en avtale. Det går ikke lenger. Det er også slik at det en flere som ikke makter å tjene nok penger – eller sikre seg de riktige medarbeiderne.

Dessuten er det mange generasjonsskifter som medfører salg av virksomheter. Mange av de større aktørene forteller at de jevnlig får hevendelser fra selskaper som er på frierferd. Felles for mange av disse generasjonssalgene er at man kommer for sent i gang med prosessen – og mange har også et helt urealistisk prisbilde på hva virksomheten er verdt. Det gjelder derfor å planlegge skikkelig – og ikke minst se til at man har med seg profesjonell bistand på veien. Om ikke kan forholdet mellom de to partene bli vanskelig å håndtere. Grette-advokat Andreas O. Myrstad forteller i den siste utgaven av Byggeindustrien mer om fallgruvene innen kjøp og salg av virksomheter.

Det gjør at en rekke, spesielt mindre og mellomstore virksomheter, ikke har kapasiteten eller kompetansen til å henge med slik de ønsker. Det finnes en lang rekke eksempler på at mange mindre virksomheter blir slukt av de store. Det vil alltid finnes plass til de mindre aktørene også – men sannsynligvis vil de store bli enda større på bekostning av de mindre – slik vi har sett det i Sverige – der de større aktørene har hånd om en langt større del av markedet enn her hjemme. Her hjemme har de største aktørene en forholdsvis liten del av totalmarkedet.

Tirsdag ble et nytt oppkjøp offentliggjort, med Vicons overtakelse av JM Entreprenør. For et par uker siden ble det som kjent også klart at AF Gruppens kjøper Betonmast. Denne typen transaksjoner blir selvsagt ikke dagligdags i tiden fremover – men vi kommer til å se en rekke spennende nye konstellasjoner – og kanskje nye oppkjøp og fusjoner vi ikke så for oss skulle komme. Kanskje vi fremover også vil se en ny boom der utenlandske giganter vil kjøpe seg en plass i det norske markedet?