Konsernsjef

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 200 medarbeidere som er stasjonert på 135 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Firma Norconsult
FylkeViken
StedSandvika
Søknadsfrist08.03.2020

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Vår kunnskap innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur bidrar til å skape et mer bærekraftig og verdifullt samfunn.

Som konsernsjef i Norconsult vil du få gleden av å lede 4 000 motiverte og kompetente medarbeidere mot nye ambisiøse mål. Vi ønsker en kandidat med betydelig ledererfaring fra store komplekse prosjektorganisasjoner, helst fra bransjer hvor Norconsult er representert. I tillegg ser vi etter deg som har en tydelig, inspirerende og forretningsorientert lederstil. Dine analytiske og strategiske evner gir deg stor gjennomslagskraft samtidig som du er god på involvering og lagbygging.

Du har ledererfaring fra toppledernivå og har hatt resultatansvar med dokumenterte resultater fra flere nivåer i en organisasjon. Videre har du erfaring fra store, komplekse og kommersielle organisasjoner gjerne med internasjonalt fotavtrykk og hvor man høster erfaringer på tvers av strukturer og geografier. Norconsult spiller en viktig samfunnsrolle og det er en fordel om du har erfaring fra virksomheter hvor samfunnsoppdraget, herunder fokus på bærekraft, klima og miljø, er en viktig del av forretningsmodellen.

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis teknisk-naturvitenskaplig fagretning
 • Linje-/prosjektledererfaring med gode økonomiske, faglige og personalmessige resultater
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid og kontinuerlig forbedring/drift
 • Erfaring fra virksomheter med tilstedeværelse også utenfor Norge
 • Erfaring fra media eksponering og budskapsformidling både eksternt og internt
 • Kunnskap om samfunn og forståelse for offentlige- og politiske beslutningsprosesser

Lederstil og personlige egenskaper:

 • Være forretningsorientert med utpreget kommersiell legning
 • Være kundefokusert herunder være en god relasjonsbygger
 • Vise interesse for samfunnsutviklingen, politiske trender – og se markedsmuligheter
 • Ha sterke analytiske og strategisk egenskaper
 • Være nysgjerrig, nytenkende og utviklingsorientert
 • Ha høy integritet og etterlevelse av verdier. Robust og trygg i lederrollen
 • Fremstå som god kommunikator både internt og eksternt
 • Være synlig og tydelig med et inspirerende lederskap. Evne til å nå ut til medarbeidere og omverden med tydelige budskap. Vise retning og bygge gode team
 • Representere høy gjennomføringskraft og beslutningsevne samtidig kunne være tålmodig med utpreget stayerevne
 • Kunne fremstå med en åpen, involverende og inkluderende lederstil tilpasset kunnskapsorganisasjoner. Både sak- og menneskeorientert i sin lederutøvelse. Være samlende og samarbeidsorientert
 • Kunne skape god lagånd og fremme godt teamarbeid på alle nivåer i organisasjonen
 • Ha høy troverdighet og evne til å bygge tillitsbaserte relasjoner internt og eksternt
 • Være komfortabel med å kunne ta en synlig rolle og representere selskap og sektor på en god måte på ulike kommunikasjonsplattformer.

For mer informasjon kontakt Arne Gunnar Dokken, Amrop Delphi, mobil 900 46 689 eller Roar Engeland, styreleder i Norconsult, mobil 926 53 197.

Send søknad


Vis flere stillinger: