Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Konkursoppsving i bygg og anlegg i mai

Nye tall fra Creditsafe viser på at konkursøkningen ser ut til å bli noe mer moderat i andre kvartal, men med et markant oppsving i mai. Byggenæringen peker seg ut negativt.

282 norske selskap gikk konkurs i mai. Det tilsvarer en økning på 10 prosent sammenlignet med samme måned i fjor (256 konkurser), men i likhet med april ender vi på et noe lavere nivå enn i 2019 og 2020.

– Etter en voldsom start på året, med en kraftig konkursøkning i første kvartal, har vi de siste to månedene sett en noe mer moderat kurve. Men det er likevel en markant økning, som tyder på at det er stadig flere selskaper som har det tøft økonomisk, kommenterer Per Færestad, Country Manager i Creditsafe Norway i en pressemelding.

De peker også på at byggenæringen er blant de som er hardest rammet. Etter en kraftig økning i april, fortsetter den samme trenden i mai, men Creditsafe peker på en viktig forskjell.

– I Creditsafe deler vi byggebransjen hovedsakelig i to kategorier: Oppføring av bygninger og spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet. Tradisjonelt har vi pleid å omtale disse samlet, fordi kurvene her som regel har fulgt hverandre relativt stabilt. Nå ser vi derimot et tydelig skille, med en kraftig økning i førstnevnte kategori og en moderat nedgang i sistnevnte, forteller Fjærestad i meldingen.

37 konkurser innen spesialisert bygg- og anleggsvirksomhet i mai er syv færre enn i fjor, en nedgang på 10 prosent. Innen oppføring av bygninger økte derimot antall konkurser med hele 70 prosent, opp fra 27 konkurser i mai i fjor til 46 i år.

– Flere har vært ute i mediene og advart om fall i salget av nye boliger, og byggeprosjekter som er lagt på is. Nå kan det se ut til at dette også begynner å gjøre seg til kjenne i konkurstallene. Økningen i konkurser har også ringvirkninger langt utover de berørte aksjeselskapene. Vi ser at mange enkeltpersonforetak har måttet kaste inn håndkleet, ofte som et resultat av at selskapene de leier seg ut til har gått under, sier Fjærestad.

PS! Byggeindustriens egne konkurstall kan avvike fra disse tallene, da vi regner flere kategorier inn under byggenæringen.