Kongshavn vgs

Kongshavn vgs

Sted: Kongsveien 30, Oslo

Prosjekttype: Undervisningsbygg

Btoareal: 7.000 kvm

Byggherre:
Kongsveien 30 AS, c/o Avantor

Leietaker: Oslo kommune, utdanningsetaten

Leietakers prosjektleder: OPAK

HKS koordinator utførelse (KU): Optimo Prosjekt

HMS Koordinator prosjektering: BundeBygg

Samarbeidsentreprenør: BundeBygg

Arkitekt: NYARK

Rådgivere: RIB: Ingeniørene Seim & Hultgreen - RIBRA PRO: Egil Berge - RIBRA KPR: Roar Jørgensen - RIAKU/ BYFY/ RIE: Multiconsult - RIV: Erichsen & Horgen

Underentreprenører/leverandører: Rørlegger: VVS Comfort - Elektro: Hauge Elektro - Ventilasjon: Randem & Hübert - Rivarb.: Øst-Riv - Grave-
arb.: GDA - Murerarb.: Mjøndalen Mur & Puss - Stålkonstruksjoner: TT Stålkonstruksjoner - Heis: Thyssen-
krupp Elevator - Flex Step: Thyssenkrupp Encasa - Branntetting/-isolring: Oslo Brannforsikring - Malerarb.: Buer Gruppen - Byggtapetsering: Ragnar Andersson - Lås og beslag: Lås og Sikring - Tekkearb.: Romerike Tak og Membran - Lydgulv: Lydgulvsystemer - Oppforet tregulv: ParkettPartner - Solavskjerming: Denorma Kroner - Vinduer: DVS - Himling: Bygg og Akustikmontage Anders Sundell - Dører og glassfronter: Byggaksess - Blikkenslager: Franke Onsrud - Åpningssystemer vindu: Icopal avd. Everlite - Kjøkken: Foodtech

Den borglignende Sjømannsskolen i Ekebergskråningen åpnet i august dørene for ca 500 elever ved Kongshavn videregående skole. For BundeBygg som har utført ombyggingen i en samarbeids-
entreprise med Avantor har det vært et godt prosjekt, der eksamen er bestått.

Den tidligere Sjømannsskolen er en fire-etasjers bygning, tegnet av arkitektene Andreas Bjercke og Georg Eliassen og bygget for Oslo Sjømann-
skole i 1917. Sjømannskolen forlot bygningen i 1989, da Handelshøyskolen BI flyttet inn. Fra 2005 overtok eiendomsselskapet Avantor bygget, og frem til 2012 har bygget vært leid ut til diverse undervisningsforetak. Sommeren 2012 begynte en totalrenovasjon av byggets indre struktur.

Samarbeidsentreprise
Ifølge prosjekteier Eivind Opedal i BundeBygg er utfordringen med denne type jobb at man ikke vet hva som skjuler seg i bygget, og at det dukker opp nye problemstillinger hele tiden som trenger en avklaring.

– Her er det viktig at vi får til et godt samspill både med byggherre og andre rådgivere som kan ta raske avgjørelser på hvordan dette skal utføres. På samme måte som vi snur oss rundt, får vi underleverandører med på samspillet som fører til raske og konstruktive løsninger. Det har vært en veldig åpen og god dialog i alle retninger som gjenspeiler seg i resultatet. Opedal peker på at det har vært mulig å slippe brukerne til noe tidligere – i et tett samarbeid – for å få inn deres leveranser før skolen åpnet.

– Dette hadde man ikke klart uten et tett samarbeid mellom alle parter. Da handler det om å gi og ta hele veien, og  ha forståelse for målet med prosjektet. Det som er viktig med tanke på eierskap og prosjektstyring er at man har et overordnet mål mellom entreprenør og byggherre på hvor man vil med prosjektet, og hva som er viktig. Vesentlig for oss er at vi som entreprenør forstår kundens behov som skal drive bygget i 20 år. Gjennom dette samarbeidet mener jeg at vi har forstått det, understreker Opedal. Både Avantor som byggherre, Utdanningsetaten som leietaker og rektor som bruker har uttalt veldig mye positivt om hele prosessen. Det har vært et eneste stort smil overalt. Det er takket være de aktørene som har vært her og fått til samspillet, som er så viktig, understreker Opedal.

Huggen Iddefjordsgranitt
Bygget er satt opp med massiv tegl, delvis kledd med hugget Iddefjordsgranitt. De fire lave hjørnetårnene forsterker bygningens borgaktige utseende. Mot vest har første etasje bueganger, og fantastisk utsikt mot Oslo. Byantikvaren har gitt føringer i forhold til bevaringsverdig interiør og eksteriør. Særlig bevaringsverdig er fasadene og områdene med freskomalerier, malt av Per Krohg Disse ble godt sikret i hele byggeperioden. Underetasjen inneholder tekniske rom, garderober, treningsrom og diverse bi-funksjoner.

Auditorium bevares
Første etasje inneholder publikumsrettede funksjoner som kjøkken, kantine og bibliotek i tillegg til administrasjon, vaktmestertjeneste og egen IKT-tjeneste. Eksisterende auditorium som er dekorert med freskomalerier er bevart og skal brukes som tidligere. Andre til fjerde etasje vil inneholde klasserom og lærerarbeidsplasser. Spesialrom innenfor realfagene legges sentralt i 3. etasje. I tårnarealene legges generelle rom, som møterom, grupperom, samtalerom og bokkafé. Ny elevadkomst er flyttet til nordsiden, og markeres med en ny, moderne baldakin som strekker seg i hele bredden mellom og over de to inngangene. En utvendig heis er etablert tilrettelagt for universell utforming. Det hvelvede taket i byggets første etasje er beholdt. De øvrige fem etasjene er fullstendig strippet og bygget om.

Av utfordringer i prosjektet nevner prosjektleder Lars Olav Ruden i BundeBygg blant annet forsterkning av eksisterende bærekonstruksjoner.

– Vi har forsterket store deler av eksisterende stålkonstruksjoner og hulldekker inne i borggården, og selve hovedtaket er forsterket i forbindelse med tilleggsisoleringen. Det har blitt avdekket mer enn forutsatt under rivearbeidene, men ingenting som ikke lot seg løse, sier han.

Webergulv
Av andre mindre utfordringer har de måttet fjerne all puss på innvendige vegger.

– Det var bom på mesteparten av veggene, så disse har vi pusset på nytt. Eksisterende gulv besto av 9-10 cm betong, stubbloftsleire og tregulv. Her har vi skiftet ut all stubbloftsleire og tregulv med et Webergulv, bestående av løs leca, duk, isolasjon og flytsparkel. Men vi har ikke kunnet belaste eksisterende dekker med mer last enn tidligere, forklarer Ruden.

De svære rommene er delt opp i klasserom med solide vegger i to gipslag og finer på hver side. Ca. halvparten av vinduene er skiftet ut og har fått tilbake sin opprinnelige farge. Automatisk solavskjerming styres på sol og på vind og kan overstyres i hvert klasserom.

Eksamen
– Vi opplever at vi har en kunde som vil at vi skal bygge for dem i fremtiden. Vi har tillit, og da har vi oppnådd det vi ønsker. Da vi fikk kontrakten i fjor sommer sa vi at det er nå vi skal opp til eksamen, og i dag er dette beviset på at vi har bestått. Det er svært viktig at vi følger opp hvis det skulle dukke opp noe i fremtiden. Det tar lang tid å bygge opp et renommé, men kort tid å rive ned. I et nytt bygg tar det alltid litt tid før alt setter seg, påpeker Ruden og nevner ventilasjon, dører og låser.

– Da er det viktig at vi er parate til å ordne opp uten å skape for mye irritasjon. Byggherren er meget fornøyd frem til i dag, men viktigere er at han er det om ett år, og vi har øremerket noen personer til å følge opp kontinuerlig, fastslår han og beskriver oppdraget som et prestisjeprosjekt, der alt flyter i samspillet med underentreprenører og byggherre. Et morsomt prosjekt for alle som har bidratt i byggeprosessen, avslutter han.

Tekst og foto: Anne-Beth Jensen


Flere prosjekter