PLUSSHUS. Nye Vestsiden Ungdomsskole på Kongberg er et plusshus i massivtre på 4800 kvadratmeter med plass til 480 elever. Produksjonssjef i Kongsberg Kommunale Eiendom (KKE), Brynjar Henriksen, opplyser at overlevering av nybygget vil skje i neste måned. Foto: KKE

Kongsberg bygger skole med hydrogenlagring

Miljølista legges høyt når Nye Vestsiden ungdomsskole på Kongsberg bygges. Skolen får blant annet hydrogenlagring.

Nybygget ligger like ved Numedalslågen, rett utenfor Kongsberg sentrum. Den nye skolen, som vil ha plass til 480 elever, er på 4.800 kvadratmeter. I tillegg kommer en flerbrukshall på 2.100 kvadratmeter.

Like ved den skolen bygges det også studentboliger fordelt på to bygg med totalt 155 boenheter. Totalbudsjettet for hele prosjektet er på 420 millioner kroner.

Byggherre er Kongsberg Kommunale Eindom(KKE) med Rambøll AS som innleid prosjektleder. Skorve AS er entreprenør og Enerhaugen Arkitektkontor/DRMA er arkitekter.

Den nye ungdomsskolen på Kongsberg ligger langt framme miljømessig.

Bygget er et såkalt plusshus der det benyttes solceller til produksjon av energi i tillegg til bergvarme. Det mest unike med skolebygget er imidlertid at solenergien skal gjøres om til hydrogen om sommeren som så skal lagres og benyttes til ny energiproduksjon om vinteren.

– Når vi får iverksatt denne løsningen vil Vestsiden ungdomsskole bli en av de første skolene i verden som benytter seg av hydrogenlagring, sier produksjonssjef i KKE, Brynjar Henriksen i en pressemelding.

Nye Vestsiden ungdomsskole bygges i massivtre, noe skal sørge for et godt inneklima.