Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenAhmad Kassab og Alexander Ø Johansen i Statens vegvesen på siste brustøp. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Kongsberg bru helstøpt

Femte og siste etappe av brudekket på Kongsberg bru støpes onsdag.

Dermed har den 174 meter lange brua landet trygt på Gomsrudsiden etter at første støp på brudekket startet ved renseanlegget i Sellikdalen i fjor høst.

- Utfordringene med flomperioder i Lågen har blitt taklet på en utmerket måte med forsterkning og plastring, heter det i en melding fra Statens vegvesen.

To store rundkjøringer
Når brudekket nå er ferdig gjenstår arbeider med å koble brua opp mot to store rundkjøringer på hver side av elva.

Rundkjøringa i Sellikdalen fordeler trafikken mellom Teknologiparken og E134-trafikken mot Svartåstunnelen ut av byen.

Rundkjøringa ved Gomsrud terrasse fordeler trafikken mellom ny E134 og Gomsrudveien.

400 kubikk - åtte timer
- Siste støp er 16 meter lang og består av 400 kubikk betong, forteller kontrollingeniør Alexander Østenengen Johansen. Støpen tar rundt åtte timer.

Oppstart var klokken 7 onsdag morgen. Inn mot rundkjøring ved Gomsrud terrasse skjer det en breddeutvidelse fra 17 meter til 26 meter. 16 spennkabler går gjennom siste del av brua.