Direktør for kompetansepolitikk, Jørgen Leegaard i BNL.

- Konflikter er et sterkere Oslo-fenomen enn et landsfenomen

BNL mener en tilbakemeldingene fra en workshop-serie om konflikter i byggebransjen, tyder på at konfliktnivået er høyere i Oslo enn andre steder i landet.

Tirsdag var representanter fra ulike bransjeforeninger, totalentreprenører og underleverandører i Oslo samlet på NHO-huset til dialog og gruppesamarbeid om konfliktnivået i byggenæringen.

Workshopen er den fjerde og siste i rekken, og det er Nelfo, BNL og EBA som står bak initiativet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold og administrerende direktør i Peab, John Ivar Mejlænder-Larsen.

Styreleder i EBA Oslo, Akershus og Østfold og administrerende direktør i Peab John Ivar Mejlænder-Larsen mener samlingen er et godt utgangspunkt for.

– Det kommer stadig opp at det er mange konflikter i bransjen vår, og her tar vi tak i flere av spørsmålene som er knyttet til konfliktene. Er det mange av dem, hva dreier de seg om og hva kan vi gjøre for å unngå dem, sier John Ivar Mejlænder-Larsen til Byggeindustrien.

– For å stille spørsmålet du selv stiller, er det mange konflikter?

– Vi ser jo at det er pressede marginer hos totalentreprenørene, og med pressede marginer blir det også ofte konflikter. Dessuten ser vi at uklare bestemmelser og forventninger kan skape en del konflikter. Men det er også viktig å understreke at flertallet av de som er i bransjen jobber tross alt uten konflikter, sier Mejlænder-Larsen.

Oslo skiller seg negativt ut

Direktør for kompetansepolitikk, Jørgen Leegaard i Byggenæringens landsforbund sier de tre foregående workshopene i Stavanger, Tromsø og Trondheim kan tyde på at Oslo skiller seg negativt ut på konfliktsiden.

– Så langt ser det ut til dette kanskje er et sterkere Oslo-fenomen enn et landsfenomen. Sakene i Oslo virker vanskeligere og mer komplekse enn de generelle utfordringene som er i bransjen, sier Leegaard.

– Hva er det som er årsaken til å Oslo skiller seg ut? Er det fordi prosjektene er større, aktørene flere og kampen om kontraktene dermed blir hardere?

– Kanskje det, men jeg tror også det henger sammen med at Oslo-markedet er spesielt fordi det er flere aktører her som ikke er så godt kjent med det norske byggemarkedet. Innslaget av ukjente underentreprenører er nok større, og vi ser for så vidt også et større innslag av utenlandske firmaer som ikke er kjent med den norske måten å jobbe på. Men Oslo-markedet har i mange år vært tøffere og mer spisset enn mange andre steder, sier Leegaard.

Han understreker at bildet er sammensatt.

– Men vi får klare tilbakemeldinger på at Norge ikke ser ut som Oslo, selv om mange andre ellers i landet også har vanskelige saker.

– Oslo har noe å lære av byggenæringen andre steder i Norge, med andre ord?

– Ja, det tror jeg. Og så tror jeg den generelle lærdommen er tidlig involvering og at man bruker utførelseskompetanse i planleggingen. Man må også være klar på hvilke forutsetninger man har for den prisen man gir, vurdere risiko og sette seg godt inn i kontraktsgrunnlaget. Kanskje skal man også av og til si nei, sier Leegaard.

Vil møte folk ansikt til ansikt

Tore Strandskog i Nelfo. Foto: Lene Eikefjord

Tore Strandskog er direktør for næringspolitikk i Nelfo, og han kjenner seg igjen i beskrivelsen til Leegaard.

– Det er konflikter andre steder i landet også, men det er gradsforskjeller. Vi ser at konfliktnivået er betydelig sterkere i Oslo enn for eksempel på Sør-Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. Men når det er sagt: Det er økende alle steder, understreker Strandskog.

Han sier Trondheim er den byen i Norge som har flest likhetstrekk med Oslo.

– Noen av mine medlemsbedrifter i Trondheim sier at de aldri har brukt så mye penger på advokater som de gjør nå, sier Strandskog.

Han tror workshop-serien som tirsdag ble avsluttet med samlingen i Oslo, er kan være en inngang til et bedre samarbeidsklima mellom de ulike leddene i et byggeprosjekt.

– Jeg tror det viktigste med disse workshopene er at hele entreprenørleddet setter seg sammen og møter hverandre ansikt til ansikt. Vi som er underleverandører har ofte lett for å skylde på totalentreprenørene, og de har igjen tilsvarende kamper med byggherren. Jeg tror derfor konfliktopplevelsen er lik om du er UE eller totalentreprenør. Nøkkelen for alle parter mener jeg ligger i bedre samhandling. Vi må bygge opp tilliten mellom partene og jeg tror i mange tilfeller svaret kan være så banalt som å ha god folkeskikk og å snakke med folk ansikt til ansikt fremfor å sende e-poster frem og tilbake, sier Strandskog.