Komplett.no Arena

Komplett.no Arena

Komplett.no Arena

Sted: Sandefjord

Prosjektkostnad eks mva: 105 mill. kroner

Prosjekttype: Idrettsanlegg og næringsarealer

Bruttoareal: Ca 11.400 kvm

Sitteplasser tribune: 9000

Tiltakshaver: Sandefjord Fotball

Hovedentreprenør Stadiondel: Veidekke

Totalentreprenør Tribuneelementer: Spæncom A/S (Danmark)

Arkitekt: Kristiansen & Bernhardt

Prosjektledelse: Ing. T. Lystad AS / York Management

Rådgivende ingeniører: Fundamentering: Sweco Grøner - VA og Landskapsarkitekt: Asplan Viak - Elektro: Ing. Andersen og Askjem - VVS: Asplin Prosjekt og Rådgivningstjenester

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Carl C. Fon - Dreneringsanlegg: Wavin - Tribunetak: NLI Alfr. Andersen - Innredningsarbeider: Lystad Spesialinnredninger - Elektro: Siemens avd. Vestfold - Rørlegger: Knut Nilsen & Co - Ventilasjon: Ventilasjonsbygg

Sandefjord har all grunn til å være stolt av den nye fotballarenaen. 

Fotballklubbene må ha tidsriktige anlegg for å tekkes investorer og publikum. Epoken med toppfotball på kommunale friidrettsanlegg er heldigvis en saga blott.  Sandefjord har vært en storklubb i forrige årtusen, og vil opp og fram igjen. For å få økonomien på plass var det også i Vestfold et nødvendig samboerskap med næringslivet som skulle til.  

Veidekke har vært med på planlegging av et nytt anlegg siden starten i 2002. Gjennom Sandefjord Fotball har de engasjert konsulenter og fått foretatt konsekvensutredning. Arkitektene Kristiansen og Bernhardt kom tidlig med i prosessen og har tegnet hele anlegget. Avgrensingen og skillet mellom stadionentreprenører og entreprenørene på næringsdelen går der tribunetaket slutter og næringsbygget begynner. Er du fortsatt med, kan jeg øke forvirringen ytterligere ved å nevne at Sandefjord Fotball Stadion leier blant annet klubblokaler i næringsbygget. Rettighetene til navnet, Komplett.no Arena, har en større nettbutikk kjøpt opp for å få bruke i 10 år.

Veidekke har hatt en hovedentreprise på stadiondelen som omfattet fundamentering og oppføring av langsidetribuner, atkomster, trapper, rekkverk og stolseter. I tillegg toalettanlegg og spillegarderober. Entreprenører for grunnarbeider, tekniske anlegg og utomhusarbeider har blitt styrt av byggherren direkte.

De opprinnelige planene er moderert noe, og det ble i denne omgang ikke bygget faste tribuner på kortsidene, måltribuner. Antall sitteplasser er 6000 under tak, i tillegg til de vel 3000 på kortsidene. Stadiondelen har en grunnflate på ca 3500 kvm. Hele stadiondelens totalkostnad er på 105 mill kroner, av dette utgjør Veidekkes kontrakt ca halvparten.