Kompetansen viktigst

I åpningsinnlegget under Utleiekonferansen trakk Eivind Bøe, avtroppende styreleder i Norsk Utleieforening frem kompetansen som den viktigste ressursen for utleieselskapene.

- Hvem som helst kan ikke gjøre det vi gjør. Kompetanse er viktig og blir viktigere, ikke bare om maskiner og utstyr, men også om bruken av utstyret og ikke minst hvordan kunden skal bruke det, sa Bøe.

Norsk Utleieforening arrangerer torsdag og fredag den sjette Utleiekonferansen i rekken. Også Utleieforeningen, som er det yngste medlemmet i BNL, har eksistert i seks år.

I sitt innlegg prøve Eivind Bøe å oppsummere det markedet utleieselskapene har operert i de siste årene.

- Det har vært en berg og dal bane. I løpet av de siste årene har vi vokst mer enn våre kunder, men vi har også falt mer enn våre kunder, sa Bøe. Han pekte på at det er de største utleieselskapene som har opplevd de største svingningene.

I takt med økt oppdragsmengde for entreprenørene peker pilene nå oppover igjen for utleieselskapene.

- Det går nå vesentlig bedre en i fjor. Utnyttelsesgraden øker jevnt og trutt og investeringene er på vei opp igjen, sa Bøe.

At investeringene er på vei opp igjen er selvsagt også gode nyheter for utleieselskapenes kunder som er sterkt representert under Utleiekonferansen.

- Vi er veldig glad for at leverandørene er her. Vi vet at når vi har det tøft så har de det enda tøffere fordi investeringene faller kraftig.

218 deltakere er påmeldt til årets utgave av Utleiekonferansen. I utstillerarealet finner vi rundt 40 leverandører med et meget bredt produktspekter. ”Kompetanse gir konkurransekraft” er hovedoverskriften for årets konferanse.

I ettermiddag skal Utleieforeningen velge ny styreleder. Bygg.no kommer tilbake med hvem valget faller på.