Kompetansebygging

Det heter at du lærer så lenge du lever. Det stemmer utvilsomt, men det er også noen som tar dette enda et skritt lenger.

Stadig flere synes å ha både et ønske, og samtidig får mulighet, til å bygge ny kompetanse og få papirene på dette. Ifølge tall fra Kompetanse Norge valgte 2.400 voksne, de over 25 år, å avlegge fagbrev innenfor bygg og anleggsteknikk i løpet av skoleåret 2019/2020.

I den siste utgaven av Byggeindustrien har vi snakket med flere av de som nettopp har valgt å ta dette steget i voksen alder. Det finnes flere årsaker til at noen velger å formalisere sin kunnskap når man kommer litt lenger opp i årene, men det å ha et fagbrev i hånda er noe mer enn bare et godkjent-stempel. Ja, det beviser at du har den kompetansen som trengs, selv om du kanskje også kunne det viktigste fra før. Men samtidig gir det en stolthet, det gir virksomhetene nye muligheter som en kompetansebedrift og det er ikke minst med på å gi den enkelte muligheter for å tilegne seg viktig ny kunnskap for å supplere det man kunne fra før.

Det har skjedd mye i byggenæringen de senere årene, men det vil skje enda mye mer i tiden som kommer. Dette vil kreve mye ny kompetanse. Tingene gjøres ikke helt som før. Derfor er kompetansebygging viktig for alle; for de ansatte det gjelder, men også for de ulike selskapene og samtidig hele landet. Det handler om å kunne bygge den kompetansen vi trenger for å utnytte fremtidens muligheter. Dette omhandler blant annet å ta i bruk ny teknologi for å kunne bygge mer effektivt, og ikke minst mer miljøvennlig. På sikt vil dette være helt avgjørende for å sikre at næringen har den riktige kompetansen og de beste an- satte for å bygge landet videre.

En slik kompetansebygging har bare vinne- re, og virksomhetene som legger til rette for dette fortjener skryt, og bør inspirere enda flere til aktivt å oppmuntre sine ansatte til å gå samme vei.

Nylig la regjeringen frem en Stortingsmelding rundt reformer innen den videregående opplæringen i Norge. Denne meldingen er gitt navnet Fullføringsreformen, og skal nettopp bidra til å sikre at flere fullfører sin videregående utdanning. Samtidig ønsker regjeringen å legge til rette for å gjøre den videregående opplæringen bedre tilpasset voksne, både ved å utvide retten til videregående opplæring og ved at man får rett til å ta et fagbrev nummer to. Forhåpentligvis vil dette også bidra til at enda flere både ønsker og faktisk velger å ta fagbrev i voksen alder. Det trenger vi.