Kommunestyret godkjente meklingsresultatet for jernbaneutbygging på Hamar

Meklingen hos Fylkesmannen førte til et forhandlingsresultat som nå er godkjent av Hamar kommunestyre. Bane NOR starter derfor med reguleringsplan for strekningen Åkersvika til og med Hamar stasjon allerede i 2021.

Det skrive Bane NOR på sine nettsider.

– Vi er glade for at Hamar kommunestyre har godkjent meklingsresultatet. Dette åpner for at Hamar kan komme i gang med byutviklingen i området samtidig som jernbanens interesser blir ivaretatt, sier prosjektsjef Lars Eide i Bane NOR til banenor.no.

Dobbeltspor til Åkersvika sikrer at togtilbudet mellom Hamar og Oslo blir forbedret med flere avganger, kortere reisetid og bedre kapasitet for godstog.

– Med et forbedret togtilbud er det et stort behov for oppgradering av Hamar stasjon. Meklingsresultatet gjør det mulig for oss å starte arbeidet med reguleringsplan for strekningen Åkersvika-Hamar jernbanestasjon allerede neste år. Dermed kan vi gjennomføre stasjonstiltak i samarbeid med Hamar kommune, slik at vi kan legge til rette for mer jernbane for pengene, legger Eide til.

Hele protokollen fra meklingen er tilgjengelig på nettsidene til Fylkesmannen i Innlandet.