Kommuner har en særlig aktsomhetsplikt

Kommuner har en særlig aktsomhetsplikt i tilfeller hvor kommunen har vært byggherre.

– I slike prosjekter tjener kommunen en dobbelfunksjon ved at de i tilegg til å være byggeherre også har kontrollfunksjonen gjennom de kommunale bygningsmyndigheter, jf. plan- og bygningsloven, sier advokat Torgeir Myrstad i Advokatfirmaet Grette. Denne dobbeltfunksjonen pålegger norske kommuner en særskilt aktsomhetsplikt. Rettspraksis har vist at ansvar kan ilegges basert på byggetillatelsen alene.

- Vi registrerer at tingretten i saken mellom Ladegårdsgaten 64-76 og Bergen kommune synes å ha basert seg på samme synspunkt, uten at vi har finlest dommen. Bygg- og anleggsarbeider i bebygde strøk innebærer enten man vil eller ikke en økt risiko for skader på omgivelsene. Dette synes både saken i Bergen, men også raset i Lyngen i fjor, å illustrere godt. Norske kommuner bør være bevisst på at de har en særlig aktsomhetsplikt, og bør innarbeide gode nok saksbehandlingsrutiner for å slippe å komme i en mulig ansvarssituasjon, utdyper advokatfullmektig Marius Svendsvoll Langnes i Grette.