Kommuner får EU-støtte til utbygging av trådløst nettverk

Ytterligere 20 norske kommuner har fått 15.000 euro hver fra EU for å bygge ut gratis offentlige WiFi-soner.

EU investerer totalt 120 millioner euro for å bygge ut offentlige Wi-Fi-soner i opptil 8.000 kommuner i Europa gjennom sitt WiFi4EU-program.

Tidligere har 34 kommuner i Norge fått midler fra dette programmet, og nå har 20 nye kommuner fått penger. Det gjelder kommunene Asker, Båtsfjord, Eid, Eigersund, Flekkefjord, Gaular, Høyanger, Hurum, Kongsvinger, Lillehammer, Lørenskog, Marker, Meland, Nedre Eiker, Nordreisa, Røyken, Sør-Odal, Storfjord, Ulstein og Volda.

Hver kommune får 15.000 euro (rundt 146.000 kroner), og totalt utgjør EU-støtten til norske kommuner i denne tildelingsrunden nesten tre millioner kroner.

– Midlene blir tildelt etter førstemann-til-mølla-prinsippet. I løpet av det første minuttet var 98 prosent av de tilgjengelige midlene fordelt mellom EUs medlemsstater, Norge og Island, sier Per Eirik Heimdal, avdelingsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som følger opp ordningen i Norge.

Kommuner som mottar støtte, må sørge for at installasjonen av Wi-Fi-sonen er fullført innen halvannet år etter at de har fått bevilgningen.