Byråd for byutvikling Arild Hermstad lover økt trykk på boligbygging i ny arealdel av kommuneplan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kommuneplanens arealdel skal revideres - lover økt trykk på boligbygging

Byrådet vil legge til rette for flere tusen boliger årlig når arealdelen av kommuneplanen revideres.

– Klimavennlig byutvikling og økt boligbygging står i fokus i arbeidet, og alle skal få gi innspill tidlig i prosessen, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) i en pressemelding.

Kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi ble vedtatt av bystyret i januar 2019.

Nå skal den juridiske arealdelen revideres og tilpasses den vedtatte samfunnsdelen.
– Arbeidet starter nå. Vi har laget et forslag til planprogram som sier noe om hvordan arbeidet med ny arealdel skal organiseres. I denne tidlige fasen har publikum mulighet til å gi innspill til temaer og problemstillinger kommunen bør se nærmere på, hvordan medvirkningsprosessene organiseres og foreslå konkrete områder som kommunen bør vurdere nærmere i arbeidet, sier Hermstad i meldingen.

Skal vokse innenfra-og-ut

Ifølge byrådet skal byen vokse innenfra-og-ut og langs banenettet der det er god kollektivdekning.

Byrådet lover å legge til rette for at det kan bygges flere tusen nye boliger i Oslo hvert år.

Hovedvekten skal realiseres innenfor tidligere næringsareal.

- I boligbyggingen skal det legges vekt på variasjon og kvalitet og på å ivareta befolkningens ulike behov, slik at det sikres plass i byen for alle. Det skal også legges til rette for et allsidig og innovativt næringsliv og gode bymessige og grønne kvaliteter, skriver byrådet i pressemeldingen.

Nye utviklingsområder og kollektivknutepunkter angitt i samfunnsdelen skal innarbeides i arbeidet med ny arealdel.

I tillegg skal kommunen vurdere om det er behov for å definere nye utviklingsområder.

Langsiktig plan

Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan for hvordan byutviklingen i Oslo skal foregå.

Arealdelen inneholder kart, bestemmelser og retningslinjer som skal legges til grunn for den mer detaljerte byutviklingen.

Først når planprogrammet er vedtatt av bystyret, vil arbeidet med selve arealdelen begynne. Dette arbeidet vil pågå over flere år.

Planprogram for kommuneplanens arealdel ligger på høring fra 9. november 2020 til 9. februar 2021.