– Vi styrker kommuneøkonomien, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi styrker kommuneøkonomien, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB

Kommunene skal få 2,5 milliarder kroner ekstra, ifølge regjeringen

Regjeringen vil plusse på de frie midlene til kommunene med 2,5 milliarder kroner i forhold til Solberg-regjeringens budsjettforslag.

– Vi styrker kommuneøkonomien. Vi legger på 2,5 milliarder kroner ekstra, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Av dette går 2 milliarder kroner til kommunene, mens 500 millioner kroner går til fylkeskommunene, opplyser kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Samtidig vil regjeringen droppe Solberg-regjeringens kutt i finansieringen av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov. Dette utgjør 300 millioner kroner, som kommer på toppen av de frie midlene.

– Tung satsing

Solberg-regjeringen foreslo å øke de frie midlene med 2 milliarder kroner. Med dette i bunn vil kommunene totalt få 4,5 milliarder kroner mer i frie midler å rutte med neste år, sammenlignet med i år.

– Det er en tung satsing. Det er et viktig mål for regjeringen å styrke velferdstjenestene og tjenestetilbudet nært folk i hele landet, sier Bjørn Arild Gram til NTB.

Før helgen fortalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et intervju med VG at kommunene skal få 1,2 milliarder kroner mer for å hindre skolenedleggelser. Disse pengene er en del av de 2,5 milliardene i frie midler, men kalles et grunnskoletilskudd. For hver grunnskole kommunen har, får de 500.000 kroner. Dersom en skole legges ned, får kommunen altså mindre i frie midler.

– Det er kommunene som bestemmer over sin skolestruktur. Men de frie inntektene vil bli påvirket av hvor mange skoler de har, forklarer Gram.

Mer i reserve

Gram, som tidligere var styreleder i kommunenes organisasjon KS, sier kommuneøkonomien har strammet seg til de siste årene. Selv om de nå får mer penger, kommer han med en formaning:

– Dette skal gå til å styrke tjenestetilbudet, samtidig må den enkelte kommune tenke langsiktig. Det kan også være smart å styrke reservene og marginene i driften, sier han.

Han påpeker at det særlig innenfor helse- og omsorgstjenester er en kraftig underliggende kostnadsvekst.

Mandag legger Vedum fram regjeringens forslag til endringer i dette budsjettet i en såkalt tilleggsmelding til Stortinget. Da legges også flere detaljer om kommuneopplegget fram.

Fakta om budsjettlekkasjer fra regjeringen

Mandag legger regjeringen fram tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022. Dette er lekkasjene som har kommet hittil.

* Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner. (NTB)

* Kommunene får 2,5 milliarder kroner ekstra i frie inntekter. ( NRK ) Det inkluderer 1,2 milliarder kroner som settes av som tilskudd ut fra hvor mange skoler de har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse. ( VG )

* 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet. ( VG )

* 1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene. ( VG ) I tillegg skal det bli gratis å reise med ferje til små øyer og kystsamfunn. Det settes av 30 millioner kroner til dette. (NTB)

* Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner. ( TV 2 )

* 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren. ( TV 2 )

* Pendlerordningen styrkes med 500 millioner kroner. ( Dagbladet/Børsen.)

* Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst. Dette utgjør 425 millioner kroner i budsjettet for 2022. ( VG )

* Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden. ( Nationen )

* Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav. ( NRK )

* Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov. (NTB)

* Tilskuddet til sykehusene skal økes med ytterligere 350 millioner kroner neste år. Det kommer på toppen av 350 millioner kroner som den forrige regjeringen forslo. Totalt vil altså sykehusene få 700 millioner kroner mer neste år enn i år. ( Dagbladet )

* Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner. (NTB)

* Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse. ( VG )

* 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett. ( NRK )

* I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner. ( Klassekampen )

* 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team. ( TV 2 )

* Forsvarsdepartementet flytter 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner til Heimevernet. ( Nationen )

* Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra for å bedre soldatenes boforhold. ( NRK )

* Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent. Det gir 31 millioner kroner mindre i inntekter til staten. ( Altaposten )

* 30 millioner kroner settes av for å styrke påtalemyndigheten. Pengene skal blant annet brukes for å øke påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. ( TV 2 )

* 50 millioner kroner ekstra settes av til kriminalomsorgen. Pengene skal gå til mer bemanning i fengslene. ( BT )

* Støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) økes med 50 millioner kroner. ( Dagbladet ).

* Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn. ( NRK )

* Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner. (NTB)

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) oppfordrer kommunene til å tenke langsiktig når de nå får en kraftig økning i de frie inntektene. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB

Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) oppfordrer kommunene til å tenke langsiktig når de nå får en kraftig økning i de frie inntektene. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB