Kommunene melder ikke om nedbygging av jord

Nesten halvparten av landets kommuner lar være å melde fra om hvor mye dyrket jord som blir asfaltert eller gjort om til boligfelt og golfbaner.

Nå krever Bondelagets leder Bjarne Undheim opprydning, skriver Nationen. Her har kommunene gjort en altfor dårlig jobb. Dersom vi ikke har tall til å stole på, er det umulig å vite om vi klarer å bremse nedbyggingen av jordbruksjord, sier Undheim. Det er Statens landbruksforvaltning (SLF) som rapporterer at 196 av landets 433 kommuner unnlater å rapportere omdisponert jordbruksareal etter plan- og bygningsloven i 2005. Seksjonssjef Geir Grønningsæter frykter at den manglende rapporteringen skjuler store mørketall. Vi har gått grundig gjennom tallgrunnlaget, og funnene våre viser store avvik fra tidligere år. Den eneste forklaringen vi kan se, er omfattende mangler i rapporteringen, sier Grønningsæter. Han sier det er helt umulig å anslå hvor mange dekar som er utelatt i statistikken på grunn av svikten i rapporteringen. Årsaken er at kommuner som unnlater å rapportere, blir stående med null dekar omdisponert jord i statistikken. I 2004 ble det omdisponert over 21.000 dekar dyrket og dyrkbar jord her i landet. Det tilsvarer 3.300 fotballbaner. I 2005 ble det rapportert om like under 18.000 dekar omdisponert jordbruksjord, noe som tilsvarer nærmere 2.800 fotballbaner.