Risa vant etter å ha klaget saken inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa). Foto: Risa
Risa vant etter å ha klaget saken inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (Kofa). Foto: Risa

Kommunen skulle leie utslippsfrie maskiner - men brøt egne anskaffelsesregler

Hå kommune kunngjorde 13. februar 2024 en anbudskonkurranse for en rammeavtale for leie av ulike typer anleggsmaskiner og mannskap. Men ved tilbudsevalueringen gikk det feil.