Dommen i tvistesaken mellom AF Gruppen og Ullensaker kommune, falt i Eidsivating lagmannsrett i midten av november.

Dommen i tvistesaken mellom AF Gruppen og Ullensaker kommune, falt i Eidsivating lagmannsrett i midten av november.

Foto: Vidar Ruud / NTB.

Kommunen nektet overtakelse – AF vant i lagmannsretten

Lagmannsretten kom til motsatt resultat av tingretten i en entreprisetvist om overtakelsesnekt. Ullensaker kommune må ut med nærmere ti millioner kroner til AF Gruppen etter å ha nektet overtakelse.