Klar for støping av starten av brua på vestsiden av Nidelva. Her skal det brukes 3.000 kubikkmeter betong i en støp. Tunnelmunningene til det som kan bli Byåstunnelen er godt synlig i bakgrunnen. Foto: Statens vegvesen

Klar for støping av starten av brua på vestsiden av Nidelva. Her skal det brukes 3.000 kubikkmeter betong i en støp. Tunnelmunningene til det som kan bli Byåstunnelen er godt synlig i bakgrunnen. Foto: Statens vegvesen

Kommunedirektør vil ikke finansiere tunnelprosjekt på tross av at arbeidet er i gang

Byåstunnelen i Trondheim er ikke ett av prosjektene som kommunedirektøren i Trondheim mener man bør bevilge penger til fra Miljøpakken, men tunnelmunningene er allerede drevet som del av et annet prosjekt.