Kommune til kamp mot sosial dumping

Formannskapet i Rælingen kommune ber rådmannen kvalitetssikre at kommunen ikke bidrar til sosial dumping.

Rælingen kommune, som ligger midt i et av landets største vekstområder, skal blant annet starte byggingen av et nytt omsorgssenter i høst. Både i dette og andre fremtidige byggeprosjekter skal de gjøre det de kan for at arbeidslivets spilleregler følges.

– Den store utfordringen vi og mange andre kommuner har, er at vi mangler nødvendig kompetanse for å avdekke sosial dumping. Jeg tror dessverre flere kommuner feilaktig har følt seg fritatt fra det ansvaret de har som offentlige innkjøpere, sier ordfører Øyvind Sand i Rælingen kommune.

Formannskapet i Rælingen har derfor bedt rådmannen kvalitetssikre tjenestetilbudet, investeringsprosjekter og innkjøp med mål om å sikre at kommunen som offentlig aktør ikke bidrar til sosial dumping.

Først og fremst skal rådmannen gi politikerne en muntlig orientering om ”rikets tilstand”, og på bakgrunn av rådmannens rapport skal politikerne sette i verk konkrete tiltak mot sosial dumping.

Men ordføreren innser at de beveger seg inn i et vanskelig og uoversiktlig terreng.

– Vi er byggherre i flere store byggeprosjekter der vi innhenter en hovedentreprenør, og så leier de inn en haug med underentreprenører. I et slikt landskap blir det vanskelig å ha god oversikt og gardere seg 100 prosent. Men vi ønsker at dette skal være starten på å utvikle et system som gjør det lettere å kontrollere aktører nedover i systemet, sier Sand.

– Hvordan skal dere sørge for at dette ikke bare blir et ansvarsfraskrivelsesvedtak?

– Vi må blant annet få dette inn i våre kontrakter, og vi må skaffe oss den kompetansen vi trenger for å kunne avdekke slike forhold. Da tror jeg vi er nødt til å se til det private næringslivet og de som kjenner bransjen bedre enn oss, sier Sand.

– Har dere noen gang avdekket sosial dumping i kommunens byggeprosjekter?

– Nei, det har vi foreløpig ikke. Men jeg ikke med 100 prosent sikkerhet si at det ikke har forekommet på våre prosjekter. Selv om vi ofte sitter med et inntrykk av at alt går etter boka i det offentlige, kan vi være like utsatt for sosial dumping som aktører i det private næringslivet, sier ordføreren.

Kommunen ønsker også strengere kontroll i det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Nedre Romerike.

– Rådmannen i kommunen skal også avklare at det interkommunale innkjøpssamarbeidet mellom Rælingen, Skedsmo, Nittedal, Sørum, Lørenskog, Fet og Aurskog-Høland ikke bidrar til sosial dumping via våre felles innkjøp, sier Sand.