Innbetalte gebyrer for fett i avløpet i Ullensaker kommune i 2018 må tilbakebetales etter en regnetabbe.

Kommune regnet feil - må tilbakebetale 1,2 millioner

– Noen har glemt å dele på tusen, sier enhetsleder Per Even Johansen i Ullensaker kommune som forklaring på at kommunen må tilbakebetale 1,2 millioner kroner.

Det er bedrifter i Ullensaker kommune på Romerike som får tilbakebetalt det de er blitt fakturert etter en lokal forskrift om avløpsgebyrer.

Bedriftene har siden årsskiftet måttet betale tilleggsgebyr for alt fettholdig avløpsvann som blir sluppet i avløpsslukene. Når fettgrensen er overskredet bestemmes av en lokal forskrift – forskrift om vann- og avløpsgebyrer, som ble innført fra nyttår.

Men kommunen har oppdaget en feil i den lokale forskriften som gjør at de ikke kan gi noen av bedriftene gebyr for faktisk forurensing i 2018. Dermed må den drøye millionen tilbakebetales og bedriftene som faktisk har forurenset og skulle ha betalt gebyr, slipper dermed unna, skriver Romerikes Blad.

Det var Jessheim storsenter som reagerte da de fikk et gebyr på over 15 millioner kroner.

– Vi fikk en tilbakemelding fra storsenteret og gjennomgikk beregningene på nytt. Da fant vi ut at de høye tallene fra storsenteret ikke stemmer. Det er rett og slett bare noen som har glemt å dele på 1.000, sier Johansen.

Årsaken til at bedriftene får tilbake det de har innbetalt er at kommunen ikke kan gi tilleggsgebyrer før forskriften er formelt revidert og kommafeilen rettet opp, noe som ikke er gjort i en håndvending.