Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Kommune opprettet massedeponi uten å søke

Asker kommune kan ha brutt loven da de opprettet et massedeponi i forbindelse med rørutskifting i kommunen.

Det skriver Budstikka i en artikkel på sine nettsider.

I ett år planla Asker kommunes avdeling for kommunalteknikk rehabiliteringen av vann- og avløpsanlegget på Dæli i kommunen, skriver Budstikka.

Et nyopprettet massedeponi i Hogstadveien, utenfor byggeområdet, inngår i prosjektet. Rett nedenfor massedeponiet går Hogstadbekken. Ifølge kommuneplanen Askers politikere har vedtatt, er bygge- og anleggstiltak nærmere enn 20 meter fra elvebredden ikke tillatt. Den samme kommuneplan krever godkjent reguleringsplan for å tillate anlegg av deponier med jord- og steinmasser.

– Svært beklagelig, bemerker fylkesadministrasjonen i et brev til Asker kommune som Budstikka har fått tilgang til.

Stedfortredende sjef for kommunalteknisk avdeling i Asker, Tore Adamsen, lover at kommunen vil endre sine rutiner.

– Vi beklager, og tar full kritikk for det. Neste gang vil fylkeskommunen bli orientert. Det viktigste nå er at vi har alle godkjennelser i orden og alle tillatelsene er innhentet, sier han.

Men kommunal godkjenning for dumping av stein, jord og asfaltrester i skråningen ned mot Hogstadbekken har han ikke. I en e-post skriver han at han ikke kjenner detaljene i saken, men har fått forståelse av at prosjekt- og utbyggingsavdelingen i kommunen har vært i kontakt med plan og bygningsavdelingen – og fått beskjed om at riggplassen i Hogstadveien ikke var søknadspliktig.