Rett før sommeren ble det vedtatt at Narvik kommune ønsker å gå for en ny barnehagestruktur der seks gamle barnehager blir erstattet av to nye. En av de nye barnehagene skal etter planen bygges i Narvik by.

Rett før sommeren ble det vedtatt at Narvik kommune ønsker å gå for en ny barnehagestruktur der seks gamle barnehager blir erstattet av to nye. En av de nye barnehagene skal etter planen bygges i Narvik by.

Foto: Narvik kommune

Kommune endrer barnehagestruktur - fjerner seks og bygger to nye

Narvik kommune har vedtatt en ny barnehagestruktur som blant annet innebærer at seks kommunale barnehager skal erstattes med to nye. KS mener grepet kommunen gjør er uvanlig.