Det nye regjeringskvartalet er et av mange prosjekter hvor alle digitale leveranser må være i henhold til de krav satt i Statsbyggs BIM-manual SIMBA. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis.

Kommer med automatisk kontroll av Statsbyggs BIM-krav

Programvareleverandøren NTI tester ut en ny løsning for å regelsjekke BIM-modeller opp mot Statsbyggs nye BIM-krav SIMBA automatisk.

Det skriver NTI i en pressemelding tirsdag.

Løsningen er skybasert og integreres i første omgang med Autodesks samhandlingsplattform BIM360, heter det i meldingen.

Den siste versjonen av Statsbyggs BIM-manual SIMBA ble presentert i fjor høst, og ble operativt tatt i bruk ved nyttår 2020. Samtidig ble det obligatorisk å benytte automatisk sjekk av IFC-modeller i alle prosjekter. Den neste versjonen, som er basert på IFC4, vil bli tatt operativt i bruk i begynnelsen av 2021, skriver NTI videre i pressemeldingen.

– Det er vårt ønske at kravene i SIMBA vil føre til økt samhandling mellom prosjekterende og utførende aktører i alle våre byggeprosjekter. Og at den sikrer tilfredsstillende kvalitet på de data som legges inn i BIM-modellene. Dette vil være en forutsetning for lykkes med å realisere det enorme potensialet som ligger i digitaliseringen, sier Steen Sunesen, sjefsarkitekt i Statsbygg og prosjektleder for SIMBA.

SIMBAs digitale kravsett er ment å leses og valideres av maskiner. Så langt har det dog ikke eksistert noe skybasert grensesnitt for å laste opp modellene for automatisk validering, og det er dette NTI og Statsbygg nå er i ferd med å løse, heter det i meldingen.

– Løsningen går i korte trekk ut på at vi laster opp en modell i skyen hvor BLDNG360 verifiserer om denne harmonerer med SIMBAs krav og gir oss en BCF-basert rapport i retur, med de feil og mangler som eventuelt må rettes. Fordelen med tilnærmingen er at man slipper å laste opp og ned - og opp igjen modeller for å sjekke dem. Når vi får strømlinjeformet grensesnittet for opplasting og ryddet i rapportene som kommer ut, tror jeg dette verktøyet dramatisk vil forenkle arbeidsflyten, sier prosjektleder Magnus Nilsen hos NTI.