Kommer konkursraset nå?

Det norske samfunnet og den norske økonomien tar stadig nye steg mot et normalnivå. Aktiviteten i næringslivet vil ta seg opp, og en byggenæring som har holdt et jevnt høyt aktivtetsnivå gjennom hele perioden vil i hovedtrekk rimelig raskt bli som før pandemien slo inn. Får vi dermed også en normalisering av antall konkurser i byggenæringen?