Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Komité støtter flere innspill til Svalbardmeldingen

Utenriks- og forsvarskomiteen har nå kommet med sin innstilling om Svalbardmeldingen. Komiteen støtter flere av de innspillene som allerede er kommet til meldingen.

Svalbardmeldingen ble lagt fram i mai i år, og skal behandles i Stortinget tirsdag 22. november før den endelige meldingen legges fram våren 2017.

Flere midler for å skredsikre Longyearbyen, flere studietilbud og ny miljøvennlig energiløsning err noen av innspillene til meldingen fra utenriks- og forsvarskomiteen, melder NRK.

Komiteen har hatt høring og fått innspill fra blant andre svalbardianerne, Store Norske, lokalstyret og representanter fra UNIS og reiselivet. I sine kommenterer er flere av disse innspillene tatt med.

Positiv til statlige arbeidsplasser

Komiteen er blant annet positive til muligheten for å flytte statlige arbeidsplasser til Svalbard, samt understreker at NVE-rapporten for Svalbard, som skal legges fram senere i år, må følges opp med midler til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre tryggheten til befolkningen etter snøskredet i fjor.

Da Svalbardmeldingen ble lagt fram i mai fikk regjeringen sterk kritikk for å ikke satse på bærekraftig utvikling. Dette følges også opp i komiteens merknader,

– Vi ber om at regjeringen igangsetter en bred utredning av mulighetene, basert på bærekraftige og fornybare løsninger. Den bør tydeliggjøre hvilke muligheter som finne for klimavennlig produksjon, distribusjon og lagring av energi, skriver komiteen.

– Har forpliktelser og ansvar

Saksordfører for Svalbardmeldingen, Venstre-leder Trine Skei Grande, sier til Svalbardposten at alle tema som ble løftet fram da hun var på besøk i Longyearbyen i august i år er med i innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen.

– Vi har dessverre ikke klart å få fram en klar strategi og retning for Store Norske. Men det er kanskje beskrivende for situasjonen også, sier Venstre-lederen og understreker at ingen partier stiller spørsmål ved at det årlig bevilges 144 millioner kroner til driftshvile i Svea-gruva.

– Vi har forpliktelser og et ansvar som eier og må behandle folk skikkelig. Men jeg håper at debatten kan fortsette på Stortinget og på Svalbard om dette er rett bruk av pengene, sier Trine Skei Grande.