Kolvikbakken ungdomsskole

Kolvikbakken ungdomsskole er det første store prosjektet i nystartede Åsen & Øvrelid Nordvest AS for prosjektsjef Tor Laxaa (t.v.) og prosjektleder Sverre Ulvestad. De er lokale medeiere i selskapet.
ÅsenØvrelidNordvest

ÅsenØvrelidNordvest

SlyngstadAamlid

SlyngstadAamlid

XPRO

XPRO

Nlogo

Nlogo

Byggmontering

Byggmontering

NordvestMiljø

NordvestMiljø

TillerVimek

TillerVimek

Spenncon

Spenncon

Parkettgruppen

Parkettgruppen

Grandelogo

Grandelogo

Sundolitt

Sundolitt

Longvas

Longvas

VastoAnlegg

VastoAnlegg

AFlogo

AFlogo

Nyetablerte Åsen & Øvrelid Nordvest AS har gjennomført sin første store utbygging med Kolvikbakken ungdomsskole i Ålesund. Skolen til knapt 300 millioner kroner har kapasitet til 450 elever. Byggherre er Ålesund kommune.

Fakta

Sted: Ålesund

Prosjekttype: Ungdomsskole

Byggherre: Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE)

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid Nordvest

Sideentrepriser: AF Decom (riving av gammelt bygg)

Prosjektleder for byggherre: XPRO

Arkitekt: Slyngstad Aamlid Arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult

Areal: Cirka 7.600 kvadratmeter

Prosjektkostnad: 296,3 millioner kroner inkl. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB, ITB-ansvarlig, RIG, RIByfy: Norconsult l RIAku: Brekke og Strand l RIVA:Riksheim Consulting l RIE: HM Elektro l RIV: Nordvest Miljø (ventilasjon), Bravida (rør og sprinkler)

Underentreprenører og leverandører: Tømrer, betongarbeid: Åsen & Øvrelid Nordvest, Ålesund Entreprenør l Betong bærekonstruksjoner: Betonorte l Bærende stål: DS Nor l Himling, systemvegger: Byggmontering Møre l Elektro: HM Elektro l Rørlegger, sprinkler: Bravida l Ventilasjon, SD og automatikk: Nordvest Miljø l Armering: Smith Stål l Prefabrikkerte trapper: Nobi Voss l Trappemontasje: Elementmontering l Sportsgulv, utstyr: Egas Sport l Grunnarbeid: Vasto Anlegg l Utomhus: Tilseth l Maler, gulvbelegg: Ullevål Malermesterforretning l Forskaling: Hansmark l Teleskoptribune: Fair Deal l Tektil merking, foliering: Brisk Utvikling l Branntetting: Firesafe lInnredning og kjøkken: Grande Interiør l Betongsaging/kjerneboring: Hjelvik Betongsaging l Takelementer: Lett-Tak Systemer l Blikkenslager, taktekking: Langvas l Lydanlegg: Lydkjelleren l Solskjerming: Vental l Utstikking: Longvas Oppmåling l Lås og beslag: Låssenteret l Leieutstyr: Ramirent l Tårnkran: Romarheim kran og forskaling l Bæresystem, prefabrikkerte hulldekker: Spenncon l Glassfasade, vinduer: Straumsheim l Avfallsselskap: Sunnmøre Transport l Gulvstøp og klargjøring: Tiller Vimek l Gulvisolasjon: Br. Sunde l Ferdigbetong: Dyrøy Betong l Massiv parkett: Parkettgruppen l Stillas, tømrer: Norwegian Group l Byggevarer: Maxbo Proff l Heis: Thyssenkrupp Elevator l Dører: Daloc

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Ifølge prosjektansvarlig Jonas Berger hos byggherre Ålesund kommunale Eigedom KF (ÅKE) ble gamle Kolvikbakken skole tatt i bruk i 1961 og har i lang tid hatt stort behov for fornying.

– Første gang det var snakk om behovet for fornying var for mer enn 20 år siden. I årene 2013-2014 ble det utarbeidet et skisseprosjekt og tegninger av ny skole. Da en skulle i gang med byggeprosessen ble prosjektet stoppet grunnet ROBEK. Senere kom prosjektet igjen inn i økonomiplanen og det ble gjort et vedtak om rehabilitering eller å bygge nytt. Nåværende prosjekt startet opp i 2018-2019, forteller Berger.

– Etter en tilstandsvurdering fikk vi en klar anbefaling om å rive og bygge nytt. Da vi så tilstanden til bygget i riveprosessen, var vi glad for den beslutningen. Det hadde vært veldig vanskelig å rehabilitere eksisterende bygg til å møte dagens krav til skolebygg. Noe nybyggingen blant annet førte til, var at vi fikk utformet et godt uteområde.

Idrett og kultur

Byggeindustrien besøkte skolen rett etter at uteområdet var overlevert 19. mai, og kunne konstatere at prosjektet med et budsjett på 296,3 millioner kroner inkludert merverdiavgift, har mange kvaliteter. En kvalitet er uteområdet med kunstgressbane og utstyr for aktiviteter som basket, bordtennis og klatring. En annen kvalitet er idrettshallen på cirka 1.100 kvadratmeter med 25x45 meter spilleflate. Det betyr full håndballbane og tre volleyballbaner i hallen. En såkalt «black box» mellom idrettshallen og amfiet i inngangspartiet kan åpnes i begge retninger og blant annet brukes som scene. Dette er et multirom med mulighet for både filmfremsyning, videooverføring, fremføringer, konserter og sceneoppsetninger.

– Kolvikbakken er kjent for godt miljø innen musikk og kultur. Det er viktig å støtte oppunder. Alle kommunale bygg i Ålesund bygges med flerbruk som utgangspunkt. Her vil idrettshallen bli brukt av idrettslag på kveldstid og helger. Vi tenker også at «black box»-en med mulighet for scene kan brukes til arrangementer av en viss størrelse utenfor skoletiden. Uteområdet er til allmenn bruk og blir et stort løft for nabolaget som aktivitetsområde, sier Berger.

Han opplyser at prosjektet har fått innvilget cirka 13 millioner kroner i Tippemidler til idrettshall og utendørsanlegg.

Hjerterom

Når du kommer inn hovedinngangen, kommer du rett inn i et stort amfi, omtalt som «hjerterom». Bygget er innrettet slik at dette blir som et hjerte og midtpunkt, med klasserom, sosiale soner, idrettshall og personalrom for ansatte spredd i fløyer rundt.

– Vi synes det er blitt et veldig bra prosjekt. Det er en relativt kompakt og energieffektiv skole der vi har fått mange funksjoner inn i bygningskroppen. Vi har hatt dialog med brukergruppene underveis, og de har vært med å påvirke innhold og utforming. Det har vært noen utfordringer med pandemi siste to årene, men det har vært et morsomt prosjekt å jobbe med. Det har vært godt teamarbeid og ingen konflikter, oppsummerer prosjektansvarlig hos det kommunale eiendomsselskapet.

Nystartet selskap

Kolvikbakken ungdomsskole er den første store utbyggingen gjennomført av Åsen & Øvrelids datterselskap Åsen & Øvrelid Nordvest AS. Selskapet ble stiftet i 2019 med Førde-baserte Åsen & Øvrelid AS som majoritetseier med 51 prosent av aksjene, og med ålesundsbaserte Tor Laxaa, Sverre Ulvestad og Sølve Grimstad som øvrige eiere.

Åsen & Øverlid var entreprenør for en stor utbygging av kjøpesenteret Kremmergården midt i Ålesund sentrum, et prosjekt Byggeindustrien skrev om i januar 2019. Dette var en test av ålesundsmarkedet for entreprenøren som er en stor aktør i Sogn og Fjordane.

– Etter Kremmergården-prosjektet vurderte de om de skulle trekke seg tilbake eller bli værende i markedet her. Vi ble enig med Åsen & Øvrelid om å satse sammen. Når det gjelder Kolvikbakken, er kontrakten signert av Åsen & Øvrelid-konsernet, men arbeidet er utført av Åsen & Øvrelid Nordvest. Selskapene drar synergier av hverandre, Åsen & Øvrelid AS har bidratt med en del ressurser i prosjektet. Vi har hatt en del arbeidere her fra Sunnfjord, forteller Tor Laxaa. Han har tittelen prosjektsjef.

Åsen & Øvrelid Nordvest har opprettet kontor i Breivika like ved Moa, og har cirka 20 ansatte. De er allerede i gang med neste prosjekt på Sunnmøre, en ny skole i Sykkylven som skal være ferdig høsten 2023.

7.600 kvadratmeter

– Før selve byggingen startet, var vi med i en samspillsfase fra høsten 2019. Rivingen ble gjennomført av AF Decom som hadde egen entreprise med ÅKE. Bygget ble overlevert 18. mars i år, mens utomhusanlegget ble overlevert 19. mai. Vasto Anlegg, som utførte grunn- og utomhusarbeidene for oss, fikk derfor bedre forhold for å sikre et godt resultat på uteområdet, sier Laxaa.

Entreprisen var på 163,5 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

Kolvikbakken ligger vest i Nørve bydel, mellom utdanningsinstitusjonen NTNU og sentrum. Skolen ligger midt i et boligstrøk. Bygget er cirka 7.600 kvadratmeter. Skoledelen er i to etasjer.

– Tomten er stor, med romslig plass foran bygget. Det har gjort at logistikken har vært til å leve med. Det er tett på naboene her, men vi har hatt et bra forhold. Vi hadde en del sprenging i tomten. Til å være en sentrumstomt har vi likevel hatt små problemer, sier prosjektleder Sverre Ulvestad.

– Selve gjennomføringen har gått bra, og vi er veldig godt fornøyde med innsatsen til hele teamet som har vært med på dette.

Bærende stålkonstruksjon

Laxaa peker likevel på fire hovedutfordringer i gjennomføringen, utenom selve byggetomta:

– For det første har korona skapt problemer, pandemien startet omtrent da vi begynte byggingen. Så kom Møre Royal-saken som gjorde at vi måtte rokkere om, men vi rakk akkurat å få stoppet leveransen av kledning. En annen utfordring har vært å skaffe nok lærlinger. Det har ikke vært mange lærlinger å få tak i som har betongfaget som førstevalg. Den siste utfordringen var krigen i Ukraina som startet mot slutten av prosessen. Vi legger ikke skjul på at byggeprosessen har vært en del mer krevende på grunn av dette, men vi synes vi har klart å navigere oss gjennom på en god måte.

– Jeg synes både byggherre, resten av teamet i totalentreprisen og vi kan være veldig stolte av det vi har fått til sammen. Det er et veldig flott bygg.

Laxaa sier bygget har bærende stålkonstruksjon med innfylte bindingsverksvegger i element, hulldekker som etasjeskiller og Lett-Tak-elementer. Bygget står på plasstøpt ringmur med isolert beslagsløsning ytterst. Alle innervegger i kjeller med garderobeanlegg er plasstøpt.

Den værbestandige kledningen på yttervegger er «Nord» fra Bergene Holm. Denne ble montert ferdig impregnert fra fabrikk.

Vannbåren fjernvarme i gulv

Overflate på de fleste innvendige vegger er sparklet og malt gips av typen «Ultraboard» som skal være ekstra slitesterk. I hjerterommet er det stående panel av typen «Mørkne», et materialvalg i stil med den utvendige kledningen. Denne er dekorert av den lokale kunstneren Karin Augusta Nogva. I idrettshall og allrom er det utstrakt bruk av perforerte bjørkefinérplater på vegger, også som et akustisk tiltak.

Gulvene er hovedsakelig en kombinasjon av vinyl og slipt betong, men i sløydsalen er det furugulv og i idrettshallen kombielastisk sportsgulv. Takene har mineralull himlingsplater som dominerende materiale. I amfiet er det bjørkefinér fra Langlo i taket, mens det er perforerte bjørkefinérplater levert av Woodify på veggene.

Solskjerming på vinduer er fra Vental. Denne er automatisk, men kan overstyres.

Bygget varmes av fjernvarme med vannbåren gulvvarme i nesten hele bygget. Idrettshallen blir oppvarmet gjennom ventilasjonssystemet, ved kombinert varme på aggregat.


Flere prosjekter