Kolo Veidekke kjøper pukkverk i Ålesund

Veidekkes datterselskap Kolo Veidekke a.s. har inngått avtale om kjøp av UFO Pukkverk i Bingsa, Spjelkavik. Pukkverket overtas fra 1. juni i år.

UFO Pukkverk er en familiebedrift med 30 ansatte og en årlig omsetning på ca. 40 mill. kroner. Tore Rødal er hovedaksjonær i bedriften med 65% eierandel. Bedriften driver pukkverksvirksomhet ved to anlegg, i Spjelkavik og Brattvåg, med et samlet volum på ca. 250.000 tonn pukk pr. år. I tillegg har bedriften en betydelig virksomhet som maskinentreprenør. Fra før har Kolo Veidekke en godt etablert virksomhet innen asfalt- og pukkpoduksjon i Ålesund. Etter overtakelsen av UFO Pukkverk vil den totale produksjon av pukk utgjøre ca. 400.000 tonn pr. år. - Knusevirksomheten i Spjelkavik ligger rett ved siden av vår pukkverksvirksomhet i Bingsa, og det har derfor vært naturlig å se på mulighetene for å slå virksomhetene sammen, sier Vidar Aarvold som er adm. direktør i Kolo Veidekke a.s. - Gjennom dette oppkjøpet vil vi oppnå synergieffekter som får stor betydning for vår samlede virksomhet i Ålesund, sier Aarvold. Maskinentreprenørvirksomheten vil bli skilt ut og drevet videre som en selvstendig entreprenørvirksomhet. I tiden fremover vil det bli foretatt en gjennomgang, due diligence, av selskapet, og kjøpet vil etter planen tre i kraft pr. 1. juni 2002. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.