Kollektivterminalen i Florø

Torgeir Sunnarvik og Magnus Storelid er henholdsvis prosjektleder og anleggsleder for utbyggingen hos totalentreprenør Consto SFJ.
Constologo

Constologo

FørdeSementvare

FørdeSementvare

Skårvvs

Skårvvs

Holvik

Holvik

AFlogo

AFlogo

Consto har bygget ny kollektivterminal på Fugleskjærskaia i Florø på oppdrag for Florø Hamn KF.
Terminalen blir et trafikknutepunkt i landets vestligste by.

Fakta

Sted: Florø

Prosjekttype: Kollektivterminal, kontorbygg

Byggherre: Flora hamn KF

Totalentreprenør: Consto SFJ

Arkitekt: Nordplan (for byggherre), Salt Arkitekter (for Consto)

Landskapsarkitekt: Norconsult

Byggherrerepresentant, Breeam-revisor: Sweco

Areal: 1.800 kvm BRA bygg, 10.000 kvm uteareal

Entreprisekostnad: 76,8 millioner kroner eks. mva.

Rådgivende ingeniører: RIB: Skarstein & Walaker (prefab betong) l RIBfy, RIEe, RIA: Cowi l RIB, RIV, RIE: Ivest Consult lRIE: OneCo l RIV rør: Skår VVS l RIV vent: GK Inneklima l RiBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Tømrer: Florø Bygg l Rør og sprinkler: Skår VVS l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: OneCo l Prefabrikkert betong: Førde Sementvare l Hulldekke: Contiga l Elkraft: Linja l Stål: DS Nor l Grunnarbeid: Bjerck og Brendø Maskin l Glassfasade: Holvik Glas l Blikkenslager: Klimaexperten l Tankanlegg: Nordic Fuel Systems l Lås og beslag: Låssenteret l Tak: ARE Treindustrier Kaupanger, Lett-Tak l Sanering: AF Decom l Asfalt: NCC l Maler: Maler Rune Skilbrei l Trapper, rekkverk: Hornnes Agenturer l Kjøkken: Norema l Brannsikring: Firesafe l Utomhus: Anleggsgartnar Baarøy l Systemvegger: Vestnes Norway l Utstikning: Stikning l Heis: Schindler

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Signalbygget blir den nye innfalls-porten fra sjøen til Florø, og et utvidet knutepunkt mellom sjø og land. Fra kaia går Hurtigruten, ekspressbåten Bergen-Nordfjord, Kystvegekspressen Florø-Måløy, lokalbåter i Florabassenget og andre skyssbåter. Den nye kollektivterminalen inkluderer busstasjon som gjør at reisende får en sømløs overgang mellom buss og båt. Her blir det også taxiholdeplass og bilutleie. Flyplassen i Florø ligger tre kilometer unna.

Rv 5 starter på kaia, slik at dette blir et naturlig startpunkt om du kommer med båt og skal videre til lands, enten det er i aksen vest-øst eller nord-sør.

Årlig er det beregnet at omkring 300.000 passasjerer vil passere gjennom terminalen.

– Det nye med denne utbyggingen er at vi får inn bussterminalen på kaia, det har vi ikke hatt tidligere. Vi har hatt cirka 160.000 personer gjennom terminalen her årlig, nå øker det til cirka 300.000 personer. Det blir en stor oppgradering og et bedret tilbud til reisende. Vi har fått et fint og ryddig område som ikke minst er godt tilrettelagt for myke trafikanter. Bygget er Breeam-sertifisert og dermed bygget etter gode standarder for miljø. Vi har blant annet jordvarme og solceller som energiform, sier driftsleder Ørjan Storesund i Florø Hamn KF.

Utbyggingen innebærer bygging av kontorer, lagerbygg og ventesone på totalt cirka 1.800 kvadratmeter. I tillegg opparbeides det ny parkeringsplass, og det skal bygges veier i tilknytning til terminalen. Totalt utgjør hele prosjektområdet cirka 10.000 kvadratmeter.

Forberedt for lynlading av elbåt

Breeam-Nor-sertifiseringen betyr at bygget er tilpasset med bærekraftig design og løsninger for lavt energiforbruk.

Det er også forberedt med plass og trekkerør for å sette opp lynladere for elbåter ut mot kaiområdet i nordre del av bygget. Dette er et område der Florø allerede er langt fremme gjennom elbåtselskapet Evoy.

Et annet miljøtiltak er god tilrettelegging for å sykle til jobben.

Consto avdeling Sogn og Fjordane med base i Florø er totalentreprenør for utbyggingen. Kontraktssummen er på 76,8 millioner kroner uten merverdiavgift.

Prosjektleder Torgeir Sunnarvik i Consto sier de har jobbet mye med å få på plass alle løsningene som sikrer Breeam-sertifisering.

– En egen Breeam-revisor gjennom byggherre har sikret at løsningene holder den nødvendige standarden for sertifisering.

– Løft

Byggherre Florø Hamn KF holdt også tidligere til på kaia.

– Det stod to bygg her tidligere som er revet. Byggene var utslitt, det har vært en prosess her i flere år for å få dette til. Nå får vi flotte kontorfasiliteter i fjerde etasje, der våre ansatte får nydelig utsikt. Det blir selvsagt et stort løft for oss som skal jobbe her å flytte inn i topp moderne kontorfasiliteter med fantastisk beliggenhet, sier Storesund.

Han forteller at Florø Hamn KF skal benytte halve toppetasjen til kontorer, i den andre halvdelen blir det konferanse- og møtelokaler.

– Disse møtelokalene blir tilgjengelige for alle leietakere i bygget etter behov.

Står på et skjær

Hovedleietaker for kollektivterminalen blir Vestland fylkeskommune gjennom Skyss-systemet, der de leier bussterminal og fast kaiplass for fem skyssbåter. Denne leieavtalen ble politisk besluttet allerede i 2018. Ved ferdigstillelse var tredjeetasje ledig for utleie, denne vil bli innredet tilpasset kommende leietaker.

Prosjektleder Sunnarvik hos Consto sier de første gang ble involvert i prosjektet før jul i 2020, i forbindelse med prosjekteringen. Da fikk de en ferdig arkitekttegning av fasaden fra byggherre som de skulle bygge etter.

– Vi begynte å rive eksisterende bygninger i februar 2021. Grunnforholdene i tomten var ganske greie siden det var bygget her tidligere. Det er fjell i grunnen fra Fugleskjæret, i kombinasjon med en gammel fylling. Vi så i fjell i det meste av tomten. Den ytre delen er pelet med stålkjernepeler som er slått cirka fem meter ned i grunnen. Det vil si at det var forholdsvis faste grunnforhold, sier Sunnarvik.

Betongelement og stål

Magnus Storelid har vært anleggs-leder for totalentreprenøren. Han forteller at de har vært omkring 30 arbeidere på prosjektet på det meste, Consto har hatt cirka 15 medarbeidere i egenregi.

– Selve byggkonstruksjonen er betongelementer i kombinasjon med stålsøyler og ståldragere, med hulldekker som etasjeskiller og Lett-Tak, med fasade i glass- og aluminium, sier anleggslederen.

Det er Holvik Glas som har levert den iøynefallende glassfasaden som blir den første i sitt slag i kystbyen.

– Glassfasaden ble en del diskutert i forkant av utbyggingen siden vi ikke har slike bygg fra før i Florø. Men etter at bygget kom opp, har jeg bare hørt positive kommentarer. Glasset har fått et fint blåskjær som passer inn i miljøet ved sjøen, og det reflekterer lite, sier Sunnarvik.

Et særtrekk ved bygget er at den fjerde etasjen går ut fra selve bygget og henger i løse luften over kaia, uten støtte til bakken.

I første etasje er gulvene flislagt, mens det er teppeflis på gulv i 2.- og 4- etasje.

– Det er definert flomfare i forbindelse med 100-årsflom opp til kote 2, det vil si 80 centimeter opp i første etasje. Derfor er det bygget som våtrom opp til dit.

Lett å flytte vegger

I kantinen i andreetasje og våtrom i kontordelen er det lagt vinyl gulvbelegg. I tak innvendig er det systemhimling. Vegger i kontordelen er sparklet og malt gips, systemvegger og glassvegger.

– Kontordelen er innredet slik at veggene lett kan flyttes. Det skal være lett å ommøblere, sier anleggsleder Storelid.

På taket utenfor kantinen er det bygget en stor felles takterrasse.

Prosjektleder Sunnarvik i Consto sier det meste av byggearbeidet har gått bra.

– Det største problemet har egentlig vært å få tak i arbeidsfolk. På grunn av pandemien dro mange utenlandske arbeidere hjem, og det virker som mange er blitt værende i hjemlandet. Ringer du et lokalt tømrerfirma her i Florø, får du beskjed om at de har fullt opp med arbeid i lang tid fremover. Men vi har kommet i mål innenfor tidsfristene, sier Sunnarvik.

Overleveringen var 1. juli.

Trafikken på terminalen har gått som normalt under utbyggingen. Anleggsleder Storelid sier det har vært utfordrende.

– Det har vært mye folk her, og det har vært krevende. Det har blant annet vært mange barn her som kommer med båter fra øyene og skal videre på skole. Vi har løst dette med å plassere dem i soner og tilpasse arbeidet når de skal til og fra skolen.


Flere prosjekter