Anton Holm i Entreprenør Sivertsen er fadder for betonglærling Surafel Mehari. Foto: Ingunn Halvorsen

Anton Holm i Entreprenør Sivertsen er fadder for betonglærling Surafel Mehari. Foto: Ingunn Halvorsen

Kobler unge arbeidssøkere med byggebransjen

I Bergen har flere unge arbeidssøkere fått tilbud om læreplass i byggenæringen gjennom et samarbeid mellom EBA Vestland og NAV.