Knutsen og Ludvigsen kåret til Årets Grevling av NFF

For første gang deler Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) ut prisen Årets Grevling, og prisen gikk til Knutsen og Ludvigsen.

Styret i NFF viser til at de fikk inn mange forslag til kandidater til prisen.

– Når vi nå har bestemt oss for hvem som skal få prisen for 2021, så vil vi trekke fram at disse kandidatene for mange av oss kanskje er det første møtet med tunnellivet. De har maktet å skape et helt miljø både for fakta og fantasi, og har gjennom generasjoner sørget for en økt nysgjerrighet på hva en tunnel kan inneholde og representere. Det er ikke alltid at alt går som det skal i det universet de har skapt, og det stemmer jo også godt med det vi alle erfarer i vår egen hverdag. Gjennom toner og ord, har kandidatene bidratt til at vår bransje blir trukket fram for barn helt ned i barnehagealder. Dette mener NFF har gitt oss et godt rekrutteringsgrunnlag og framfor alt bidratt til navnet på denne hedersprisen. Årets grevling går til Knutsen og Ludvigsen, skriver NFF i sin begrunnelse. Det var Øystein Dolmen som kunne motta prisen på vegne av duoen under festmiddagen på Fjellsprengningsdagen torsdag kveld.

– Et av de viktigste målene for NFF er å bidra til rekruttering til bransjen. Dette gjøres gjennom mange aktiviteter som for eksempel deltakelse på utdanningsmesser, rådgiverforum og bransjekvelder for å nevne noen aktiviteter. Videre er det viktig å ta vare på og anerkjenne de som allerede er rekruttert til bransjen. Derfor har styret i NFF besluttet å opprette en pris med dette som formål. Prisen skal hedre yngre aktører som har gjort en fremdragende innsats for norsk bergteknologi. Utmerkelsen består av en hederlig omtale og en oppmerksomhet. I tillegg til å hedre de yngre aktørene vil vi at prisen skal fungere som en motivasjon for de hedrede for videre innsats samt inspirasjon for andre yngre til å prestere godt i jobb og bransjesammenheng. Prisen kan også deles ut til bedrifter, institusjoner og prosjekter som har gjort en særlig god innsats for rekrutteringen eller for yngre aktører i bransjen. I dagen ser vi gjerne mot stjernene for inspirasjon. Når vi er i en tunnel, ser vi dessverre ikke stjernene, men om vi er heldig kan vi kanskje skimte en grevling i taket. Prisen har derfor fått tittelen «Årets grevling», utdyper NFF i en pressemelding.