Steinar Holm avtroppende styreleder, Knut Skogstad ny styreleder og Thor Lexow. Foto: VKE

Knut Skogstad er ny styreleder i VKE

Det er gjort endringer i styreverv i VKE. Knut Skogstad trer inn som styreleder mens Jens Petter Burud blir ny nestleder.

- Styreleder i VKE Steinar Holm har gått over i annen virksomhet og er ikke lenger ansatt i en VKE-medlemsbedrift. I den forbindelse har han gått ut av styret med virkning fra 26. august 2020, skriver VKE i en pressemelding.

– Det har vært flott å lede styret i VKE gjennom mange år. Jeg er stolt av hva VKE har fått til i disse årene, spesielt med tanke på ventilasjonsteknikerutdanningen som nå starter. Det er mange viktige områder å arbeide med fremover slik som bærekraft, sirkulær økonomi, digitalisering og det å få rekruttert kvinner inn i bransjen på alle nivåer, sier Steinar Holm til nettsiden.

 Det sittende styre har på styremøte den 26. august 2020 enstemmig konstituert Knut Skogstad fra Flexit AS som styreleder og Jens Petter Burud fra Caverion Norge som nestleder frem til neste styrevalg som er årsmøtet den 29. april 2021.

- Jeg gleder meg til å ta fått på ledervervet i VKE. VKE er en utrolig viktig forening for bransjen og det er gjennom VKE bransjen får gjennomslag for rammebetingelsene for medlemsbedriftene. Dette er et langsiktig arbeid som ikke gjør seg selv og vi står nå oppe i mange viktige saker innen digitalisering, forskrifter, miljø, klima og bærekraft som vil bety mye for vår bransje i årene framover. Her skal og må VKE spille en viktig rolle da vår bransje har løsninger for mange av de oppgaver og utfordringer som ligger foran oss presiserer Knut Skogstad, administrerende direktør i Flexit AS.
– Styret og administrasjonen i VKE takker Steinar Holm for den årelange innsatsen for VKEs medlemmer og hele bransjen, både som tillitsvalgt og som styreleder i VKE siden 2015 og som tidligere nestleder i BNL.

– Jeg vil trekke frem Steinars arbeide mot de viktige målene og den riktige retningen for medlemmene og bransjen. Han har alltid vært søkende etter det som kan gjøre bransjen bedre, smartere og raskere, avslutter Thor Lexow, administrerende direktør i VKE.