Knarvik barneskule og Knarvik Arena

På Knarvik i Nordhordland har Skanska Norge ført opp en barneskole og en flerbrukshall for Lindås kommune.

Fakta

Sted: Knarvik, Lindås kommune

Prosjekttype: Nybygg, skole

Kontraktssum uten merverdiavgift: Cirka 160 millioner kroner

Bruttoareal: 9.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Lindås kommune

Totalentreprenør: Skanska Norge

Totalteknisk entreprenør: Bravida Norge

Arkitekt: OG Arkitekter

Landskapsarkitekt og RIVei: Norconsult

Rådgivergruppe: COWI

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Skanska Survey l Grunnarbeid: Vassbakk & Stol l Anleggsgartner: Tommys Hage og Anlegg l Betongarbeid og tømmer: Skanska Norge l Ferdigbetong: Norbetong l Betongelementer: Nobi Voss l Kjerneboring: Mimax l Gulvstøp: Betonggulv l Stålarbeid: Johs Sælen og Sønn l Metallarbeider: Jotne Ankers l Taktekking: IcopalTak l Alu/glass fasade: John Holvik l Vinduer: Nordan l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen Hordaland l Blikkenslager: Bygg og Ventilasjon l Blåseisolering: Isomax Energi l Himlinger/systemvegger: Innomhus l Finer og spilerekkverk: Faginnredning l Maler og byggtapetserer: Malermester BA Urdal l Gulvlegger: Kronheim l Parkett, sportsutstyr og sportsgulv: Bo Andrén Norge l Energibrønner: Rototec l Heis: Scan Heis l Branntetting: Damsgård Brannsikring = Porter og branngardiner: Norsk Portservice Vest l Stellebord og takskinner: Etac l Lås og beslag: Dormakaba l Taktilmerking, foliering og skilt: Norsigns l Klatrevegg: Top30 Norge l Kantinekjøkken, kjølerom og innredning: Norrøna Storkjøkken l Garderbeinnredning: Trigonor l Auditoriestoler: Fora Form l Byggevarer: Optimera l Rent tørt bygg: RTBC Rigg & Renhold

Bygget er ført opp i en totalentreprise, med samspill i prosjekteringsfasen. Arkitekt er OG Arkitekter. Samlet areal er i overkant av 9.000 kvadratmeter, og kontraktssummen er i underkant av 160 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var i oktober 2017, og prosjektet ble fullført 1. april i år.

Hensyn til naboer

Prosjektleder Kristina Folkedal i Skanska Norge forteller at nærmeste naboer er en barnehage, en omsorgsbolig og en kirke og at det var nødvendig å ta hensyn til dem, spesielt når masser skulle ut eller inn på byggeplassen. Støyende arbeid ble lagt til dagtid.

– Dette var et stort prosjekt for Lindås kommune og det var mye fokus fra lokalmiljøet, sier Folkedal.

Hun sier VDC-prinsippene og Lean ble fulgt i prosjektet.

Prosjektert for 450 elever

Skolen er prosjektert for inntil 450 elever, fordelt på 1.- til 7. klassetrinn. Dagens skole har 230 elever. Hvert klassetrinn har egen inngang, grov- og fingarderobe, klasserom og grupperom. Skolen har spesialrom for naturfag, mat og helse, kunst og håndverk (tekstil og tre) og dans og drama. I bygget er det bibliotek, amfi og et auditorium med 75 sitteplasser.

Uteområdene er store og rommer lekeapparater, benker, ballbane med sand og kunstgress, klatresone med hinderløype og zipline, gapahuk og bålplass, skate-område med konvekse og konkave betongkonstruksjoner og et stort amfi av granitt.

Håndball og klatring

Flerbrukshallen har en hallflate på 45 x 25 meter og er egnet for alle typer ballspill. Håndball er mest populært i Lindås. Hallen kan deles i tre med nedsenkbare skillevegger og det henger nedsenkbare basketballkurver for kamp og trening. På den ene langsiden er det en nedfellbar scene på 18 kvadratmeter, som kan utvides ytterligere med scenemoduler til 30 kvadratmeter. På den andre langsiden er det en tribune med cirka 200 sitteplasser. Bygget har også styrketreningsrom, trimsal, kampsportrom, en klatrevegg med 14 meter klatrehøyde og klatreruter med cirka ti meter overheng og et buldrerom. Samlet klatreflate er på over 400 kvadratmeter.

Utnytter tomten best mulig

Sivilarkitekt Heidi Bjerknes i OG Arkitekter forteller at bygget er plassert slik at tomtens kvaliteter utnyttes best mulig.

– Skolen ligger litt inntrukket i terrenget på tomtens bakre del, og tomtens fremste høydedrag beholdes uten utbygging. Utearealet ligger sørvest for bygget med meget gode solforhold, og slik at bygget skjermer mot vind fra nord. Kollen mot Knarvik kirke, er bevart som naturtomt med trær. Store deler av tomten bevares som naturtomt, og har gode sol og utsiktsforhold på hele uteområdet. Utsikten til fjorden blir også ivaretatt, sier Bjerknes.

Bygget har i hovedsak to etasjer og ligger forholdsvis lavt i terrenget, mens klatrehallen som er 13 meter høy gir et løft til bygningsmassen. Klatrehallens høyreiste form binder skolen og flerbrukshallen sammen og markerer godt den felles hovedinngangen.

– Skolen er formet rundt samlingsarealet i hjertet av skolen. Bygget ligger som en L, hvor en arm er skolefløyen og den andre idrettsdelen. Samlingsarealet binder sammen de andre delene av skolen; undervisning, idrett, administrasjon og fellesarealer. I samlingsrommet er det kantine og amfi hvor elever og ansatte kan møtes i skoledagen. På kveldstid inntar idrettslag og kulturskole bygget, sier Bjerknes.

Skolefløyen er kledt med royalimpregnert trekledning i fargen setersvart. Flerbrukshallen har grå platekledning og klatrehallen i midten er oppført i platekledning i tre ulike grønntoner. Inntrukne partier ved inngangene er også markert med spilekledning i grønn og lilla-toner. Innvendig har hvert trinn eller avdeling fått sin farge annonsert gjennom ulike valører på fast innredning og dører.

Alle klasserom har i tillegg malte vegger i tilhørende farge. Samlingsrommet har fått en lys atmosfære med stort innslag av tre på både på vegger, amfi-trapp og rekkverk. Et stort glassfelt gjør rommet lyst og gir god kontakt ut mot skolegården.

– Etter at konkurranseforslaget vant ble det bestemt at det skulle innlemmes klatrehall og basishall til programmet. Utfordringen ble å få innlemmet den 13 meter høye klatrehallen i arkitekturen som allerede var prosjektert. Det ble en spennende prosess som til slutt gav et ekstra løft til prosjektet, sier Bjerknes.

L-form

Tomten ligger nordøst for Knarvik sentrum og hadde myr og løsmasser. Den er masseutskiftet med sprengsteinsmasser. Det er membran og ventilasjonshull under skole og flerbrukshall. Folkedal sier at trær og terreng rundt skolen og flerbrukshallen ble skjermet under bygging og er tatt vare på. Noe torv ble tatt av og gitt til kirken.

Skoledelen og flerbrukshallen ligger i L-form (90 graders vinkel). Bærende konstruksjon består av stål og hulldekker, samt noe plasstøpt betong for avstivning. Taket på skoledelen bæres av hulldekker og er isolert (i snitt 27 centimeter isolasjon) og tekket med takmembran. Taket i hallen bæres av 28 meter lange gitterdragere. Fasadene har klimavegger med mørk royalimpregnert trekledning og platekledning i ulike farger. Det er parti med glass ved inngangsparti og ved amfi. Skolen har polert betong, vinyl, industriparkett og sportsgulv (i rom for dans og drama) på gulvene. Flerbrukshallen har kombielastisk sportsgulv. På veggene i hallen er det spilekledning og spaltepanel. Amfiet i skolebygget har perforerte plater.

Luftveksling på 0,23

Trykktesting viser en luftveksling på 0,23 per time.

Bygget er vedlikeholdsvennlig, med royalimpregnert trekledning, platekledning, aluminiumskledde trevinduer og glass- og aluminiumsfasader. Begge bygningsdelene har universell tilgjengelighet.

Knarvik barneskule og Knarvik Arena er prosjektert og ført opp etter Tek 10, med noen tillegg fra Tek17. Oppvarming skjer med gulvvarme og er basert på varmepumpe (14 energibrønner) og elkjel. Kjøling skjer via ventilasjon. Både skoledel og hall er i energiklasse A gul. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning.

På det meste var 96 personer inne på byggeplassen på en dag, og prosjektet er fullført uten fraværsskader.


Flere prosjekter